Vragen omtrent visitatie

Hoe maak ik een afspraak voor een visitatie?

Ik kan steeds niet op de voorgestelde data/tijdstippen. Wat moet ik doen?

Hoe zie ik dat ik een afspraak heb gemaakt?

Ik zie op mijn persoonlijke pagina geen datum/ tijdstip

Wat zijn de kosten van een visitatie bezoek?

Om de hoeveel jaar krijg ik bezoek van een visiteur?

Hoe lang duurt een bezoek?

Ik ben reeds door een andere organisatie bezocht in het kader van visitatie, en nu?

Kan ik de vragenlijst van te voren inzien?

Waar vind ik het NFG visitatieprotocol?

Hoe kan ik mij voorbereiden op het bezoek?

Ontvang ik naderhand een rapport?

Kan ik de afspraak nog afzeggen of verzetten?

Wat moet ik doen wanneer ik langere tijd niet in de mogelijkheid ben om de visiteur te ontvangen?

Welke onderwerpen worden er besproken tijdens het visitatiebezoek?
Agenda