Dankbaarheid voorspelt welbevinden, maar heeft geen invloed op psychische klachten


dankbaar

Dankbare mensen tellen hun zegeningen, zijn in staat om waardering te voelen voor de simpele genoegens des levens, en zijn er zich altijd van bewust als hen iets goeds overkomt. De positieve psychologie gaat ervan uit dat dankbaarheid het menselijk welbevinden bevordert en psychische klachten verlaagt. Maar de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is schaars. Een onderzoek van de Open Universiteit probeert hier meer inzicht in te verschaffen. Uit de eerste resultaten blijkt dat dankbaarheid géén voorspeller is van latere psychische klachten, maar wel van welbevinden.

Demografische verschillen in dankbaarheid
Lilian Jans-Beken, buitenpromovendus aan de Open Universiteit, volgde gedurende acht maanden een groep van 706 Nederlandse volwassenen en bracht gevoelens van dankbaarheid, welbevinden en psychische klachten in kaart. Allereerst onderzocht ze in hoeverre dankbaarheid samenhangt met demografische eigenschappen van de respondenten. Ze stelt vast dat vrouwen, oudere respondenten, hoger opgeleiden en respondenten in een relatie zich over het algemeen meer dankbaar voelen dan mannen, jongeren, lager opgeleiden en respondenten zonder (vaste) relatie. Dankbaarheid vertoont geen samenhang met het hebben van werk of het hebben van kinderen. Maar scoren dankbare mensen ook hoger als het gaat om welbevinden? En hebben ze minder psychische klachten?

Samenhang met welbevinden en psychische klachten
Uit het onderzoek van Jans-Beken blijkt dat een hoge score op dankbaarheid op het ene moment, geassocieerd is met een hoge score op welbevinden op een volgend moment. Dat is zo ongeacht de invloed van demografische factoren en eerdere niveaus van welbevinden en psychische klachten. Dankbaarheid blijkt, daarentegen, over de tijd géén significante voorspeller van psychische klachten. Deze bevindingen zijn preliminair. De onderzoeksresultaten worden nog verder geanalyseerd en de implicaties moeten nog verder worden uitgewerkt.

Johan Lataster presenteert de eerste resultaten van het onderzoek van Jans-Beken op de 8e Europese Conferentie voor Positieve Psychologie (ECPP 2016) in Angers (Frankrijk) die plaatsvindt van 28 juni tot 1 juli 2016.


Bron: ou.nl


Lees meer >>