NFG Contributie 2017

D20151116 Logo_NFG_nieuwe afgelopen jaren is de NFG erin geslaagd om de contributie vrijwel gelijk te houden terwijl onze kosten ieder jaar stegen. Omdat de zaken waar de NFG zich mee bezig houdt steeds complexer worden, hebben we de afgelopen jaren ook steeds vaker externe deskundigheid moeten inhuren. Denk bijvoorbeeld maar aan de BTW-procedure.

We hebben dit steeds opgevangen doordat we intern kosten hebben weten te besparen en efficiënter zijn gaan werken.

Met name binnen het klacht- en tuchtrecht hebben we het afgelopen jaar meer zaken moeten behandelen dan begroot. We verwachten dat de komende jaren nog verdere toename van klacht- en tuchtrechtzaken zal plaatsvinden. Ook is ons extra werk toebedeeld doordat we nu opereren als een soort van toezichthouder voor de Fiscus. Een taak die we graag op ons nemen, maar het brengt wel extra kosten met zich mee. We hebben onder andere ons administratiesysteem behoorlijk moeten laten aanpassen om dit mogelijk te maken.

We zijn nu op een punt gekomen dat we er niet aan ontkomen om de sterke  kostenstijgingen door te berekenen in de kosten van het registerlidmaatschap. Derhalve zal het registerlidmaatschap van de NFG voor 2017 bedragen*:

VPMW/VIG

€ 255,00*
Coachregister       € 135,00*
OC-register € 185,00*

De premie van de rechtsbijstandverzekering zal in 2017 gelijk blijven. De premie van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt per 1-1-2017 € 84,00*.

Uiteraard blijven wij vasthouden aan onze principes dat klacht- en tuchtrecht én visitatie gratis moet blijven voor onze leden, iets dat niet bij elke belangenbehartigingsorganisatie het geval is. En ook nu lukt het ons nog om, vergeleken met deze andere organisaties, een vergelijkbare of veelal een voordeligere contributie te vragen. 

Mocht je hierover nog vragen hebben dan kun je ons bellen op 0592-820030. Je kunt jouw vragen ook per e-mail aan ons kwijt: info@de-nfg.nl. In de regel beantwoorden wij je e-mail op werkdagen binnen 24 uur. Voor onze openingstijden zie: www.de-nfg.nl.


*Genoemde bedragen zijn exclusief BTW / assurantiebelasting