10% korting voor NFG-registerleden op medische & psychosociale basiskennis bij Con Amore

con amore Con Amore is als opleidingsinstituut gespecialiseerd in de medische en psychosociale basiskennis. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door CPION en SNRO en voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Zowel de opleiding medische basiskennis als de opleiding psychosociale basiskennis bestaat uit 12 interactieve lesdagen waarop kennis wordt overgedragen aan de hand van levendige patiëntencasussen.
Je bereidt je thuis voor op de les door het beantwoorden van studievragen in de online leeromgeving. Deze studievragen zijn helder opgedeeld in hoofd- en bijzaken en leiden je door de lesstof. Hierdoor hoef je geen hele boeken te lezen en weet je precies waar de focus ligt. Door thuis te studeren, kom je met voorkennis in de les en kun je over de casussen sparren met je collega-therapeuten. De boeiende patiëntencasussen geven je de mogelijkheid om je kennis en inzicht te verdiepen en te vertalen naar zinvol handelen.
Het lesconcept van Con Amore is gericht op het minimaliseren van examenstress door niet alle stof in één keer te toetsen, maar te verdelen over deeltoetsen. Alle lesdagen worden afgesloten met een deeltoets. Zo ben je na elke lesdag weer een stapje dichter bij je diploma.

Con Amore biedt de registerleden van de NFG 10% korting op haar opleidingen. Is je interesse gewekt? Ga dan naar http://www.medischebasiskennisconamore.nl/nfg voor meer informatie.

De visie van Con Amore is een gezondheidszorg, waarbinnen de complementaire en reguliere geneeskunde intensief samenwerken.
Con Amore draagt hieraan bij door complementair werkende therapeuten in hun kracht te zetten middels hoogwaardige, geaccrediteerde opleidingen waarin wetenschappelijke kennis gecombineerd wordt met complementaire inzichten. Con Amore werkt met gepassioneerde artsen en psychologen als docent, allen betrokken bij het complementaire veld. Ze gaan voor plezier, passie en gedegen kwaliteit voor therapeuten.