NFG-coaches en NFG-kindercoaches

Wij krijgen van onze coaches en kindercoaches de vraag of zij zich dienen bij te scholen op het gebied van PSBK. Voor de NFG-kindercoaches (veelal afkomstig van de Tori Kindercoach Opleiding) die geregisteerd staan in onze vakgroep Kindercoaching is dit zeker NIET van toepassing. U valt niet onder het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars zoals bekend was bij uw aanname.

Er is echter ook een groep (kinder)coaches die geregistreerd is in onze vakgroep VPMW. Voor hen geldt al geruime tijd dat zij hun facturen niet mogen indienen bij VGZ (incl. bijbehorende labels) en Menzis (incl. bijbehorende labels). Deze zorgverzekeraars hebben in hun verzekeringsvoorwaarden duidelijk aangegeven coaching niet te vergoeden. Van de andere zorgverzekeraars is ons dit niet bekend. De verwachting is dat zij coaching niet vergoeden of in de nabije toekomst niet meer zullen vergoeden. Voor de goede orde melden wij u dat het uiteraard verboden is om een coachingssessie op een factuur weg te schrijven als zijnde "psychosociaal-consult".

Bent u (HBO) geschoold als Psychosociaal Therapeut / Psychosociaal Werker en is dit ook uw werkterrein dan raden wij u aan uw beroepstitel van Coach te wijzigen. Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de NFG om de mogelijkheden te bespreken.

Bent u niet geschoold als Psychosociaal Therapeut / Psychosociaal Werker maar wilt u wel voor vergoedingen in aanmerking komen dan zult u een HBO-opleiding op dit gebied moeten volgen. Het is dan raadzaam om bij uw zoektocht naar een geschikte opleiding te kijken of PSBK al in de opleiding is meegenomen én dat de HBO-opleiding een SNRO- / SKB- of NVAO-accreditatie heeft. Bij twijfel raden wij u aan met ons te overleggen.

De NFG zal per 1-1-2017 ALLE coaches in een eigen register plaatsen. Deze groep leden valt dan wel onder het klacht- en tuchtrecht van de NFG en maakt gebruik van de collectieve verzekeringen maar mag geen gebruik meer maken van de vergoedingsmogelijkheden (mochten deze er tegen die tijd voor coaches nog zijn). De contributie van dit register zal om deze reden dan ook lager zijn.