Nieuw gen voor autisme

gen

CDH8 is een nieuw ‘autisme-gen’. Mensen met een mutatie in dit gen hebben sterk overeenkomstige symptomen, waaronder een groot hoofd, obstipatie en bijna allemaal hebben ze autisme. Dat blijkt ...

Lees meer

Tags: autisme, gen

Neurotoxines mede debet aan autisme en ADHD

toy

Neurotoxische chemicaliën zijn mede oorzaak van de stijgende prevalentie van neurologische ontwikkelingsstoornissen als autisme, ADHD en dyslexie. Op de lijst met chemicaliën waarvan bekend is dat ze een negatieve ...

Lees meer