Slaap belangrijk voor hersenontwikkeling baby’s

baby vierkant(5) Hersenonderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht hebben een link gevonden tussen meer actieve slaap bij te vroeg geboren baby's, en een betere ontwikkeling van de witte stof in hun hersenen. Dat is belangrijk, omdat de hersenontwikkeling bij deze kwetsbare kleine patiënten vaak achterblijft, wat kan ...Het is hier te vinden. 

Studenten kampen nog steeds met psychische klachten na corona

studenten vierkant(2) Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online vragenlijst in. Hierbij zijn ook vragen gesteld over het gebruik van middelen zoals alcohol, ...Bekijk het rapport Mentale gezondheid en middelengebruik studenten. Monitor hoger onderwijs 2023

Inspecties doen onderzoek naar aanpak huiselijk geweld

geweld vierkant(3) Kunnen de zorg, gemeenten, het onderwijs en de politie nog meer doen om - samen - huiselijk geweld tegen kinderen te bestrijden. Maar ook tegen ouderen en andere mensen die thuis afhankelijk zijn van anderen. De regionale aanpak tegen huiselijk geweld gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ...

Wat zeggen de politieke partijen over … de ggz

verkiezing vierkant In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ licht de LHV elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. Ze zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun ...themapagina verkiezingen

Nieuwe kennisagenda geeft richting aan toekomstig onderzoek voor KOPP/KOV

kind eenzaam vierkant(2) Ongeveer 1 op de 4 thuiswonende kinderen in Nederland is een Kind van een Ouder met Psychische Problemen (KOPP) en/of een Kind van een Ouder met een Verslavingsprobleem (KOV). Onderzoek naar preventie en effectieve ondersteuning voor deze kinderen en hun ouders is cruciaal in het voorkomen ...Bekijk hier de Delphistudie Kennisagenda KOPP/KOV – Achtergronddocument voor de totstandkoming van de Kennisagenda KOPP/KOV

Eén op de vijf jongeren heeft klimaatstress

klimaat vierkant Milieudefensie Jong heeft Ipsos onderzoek laten doen naar klimaatstress onder jongeren. 70% van de jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. En één op de vijf ervaart klimaatstress. Ze voelen zich angstig, moedeloos en machteloos als ze denken aan klimaatverandering.

Onze voorzitter Winnie: “Overal om me heen zie ...

Check hier het volledige onderzoek!

De gevolgen van suïcidaal gedrag bij ouders voor kinderen in beeld gebracht

familie vierkant(2) Jaarlijks overlijden er in Nederland ruim 1800 mensen aan suïcide. In 2021 ging het om 1862 mensen. Hiervan waren 368 ouder van een kind met een leeftijd tussen de 6 en 25 jaar. Maar wat is het gevolg van suïcidaal gedrag van de ouder(s) op hun kind? En ...113.nl

Therapie in de buitenlucht wint aan populariteit

natuur vierkant(2) De natuur opzoeken om mentaal tot rust te komen is iets wat de mens al van oudsher doet. Een bosrijke omgeving werd vroeger zowel voor fysieke als voor geestelijke aandoeningen als heilzaam gezien, en er zijn inmiddels tal van onderzoeken gedaan die het gunstige effect van de natuur ...hier

De invloed van warmte op onze mentale gezondheid

temperatuur klein Langdurige warmte is een steeds groter wordend weerfenomeen,  waar we in Nederland mee geconfronteerd worden, dat zowel fysieke als mentale reacties kan veroorzaken. Terwijl we de fysieke effecten van warmte op ons lichaam vaak erkennen, wordt de relatie tussen warmte en mentale gezondheid vaak over het hoofd gezien. ...

Hoe voelden jongeren zich in de coronacrisis? Een overzicht van veertig onderzoeken

Corona vierkant Het effect van de coronacrisis en de coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren (0-27 jaar) zijn bijeengebracht in het overzichtsrapport ‘Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis’. Veertig onderzoeken en 26 peilingen uit de periode maart 2020 – april 2022, gedaan door ruim ...

Agenda