Bijdragen

De NFG kent twee soorten leden:

 • Registerleden
 • Aspirant-leden (lidmaatschap voor studenten)

Bijdragen registerleden vakgroepen VPMW en VIG 2019*

 • Registratiekosten € 264,-- per jaar (v.a. 1 januari 2020 € 283,--)
 • Inschrijfkosten eenmalig € 120,--*** (v.a. 1 januari 2020 € 129,--)
 • Toetsingskosten eenmalig € 35,--*** (vooraf te voldoen) (v.a. 1 januari 2020 € 38,--)
 • Kosten voor registratie bij de koepelorganisatie (optioneel) vindt u op de website van de RBCZ.

Bijdragen OT-Register 2019 (geen vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraar)*

 • Registratiekosten € 190,-- per jaar (v.a. 1 januari 2020 € 204,--)
 • Inschrijfkosten eenmalig € 120,-- *** (v.a. 1 januari 2020 € 129,--)
 • Toetsingskosten eenmalig € 35,--*** (v.a. 1 januari 2020 € 38,--)

Bijdragen Coachregister 2019 (geen vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraar)*

 • Registratiekosten € 145,-- per jaar (v.a. 1 januari 2020 € 153,--)
 • Inschrijf- en toetsingskosten eenmalig € 55,-- *** (wordt achteraf in rekening gebracht) (v.a. 1 januari 2020 € 59,--)

Overige bijdragen*

 • Licentiekosten € 30,00 (eenmalig) *** (v.a. 1 januari 2020 € 33,--)
 • Deelname collectieve rechtsbijstandverzekering incl. incassomodule € 100,80 per jaar** (v.a. 1 januari 2020 € 108,26)
 • Deelname collectieve aansprakelijkheidsverzekering € 70,-- per jaar** (v.a. 1 januari 2020 € 75,20)
 • Bijdrage Wkkgz € 43,50 per kalenderjaar*** (v.a. 1 januari 2020 € 47,--)
 • Deelname collectieve zakelijke inventarisverzekering € 35,-- per jaar (optioneel)** (v.a. 1 januari 2020 € 38,--)
 • Voordeelpas € 20,00 (optioneel, eenmalig) ***
 • Functionaris Gegevensbescherming € 10,-- per jaar (optioneel) (v.a. 1 januari 2020 € 12,50)

muurschild

Muurschild*

NFG-registerleden kunnen een NFG-muurschild aanvragen (niet verplicht). De kosten van dit muurschild zijn € 107,50 *** (waarvan € 75,00 *** borg).
Formaat schild 19,7 x 19,7 cm

Bijdragen aspirant-lidmaatschap*

 • Aspirant-lidmaatschap € 61,-- per jaar (v.a. 1 januari 2020 € 66,--). Wanneer het aspirant-lidmaatschap wordt omgezet in een registerlidmaatschap berekenen wij geen inschrijfkosten.

NFG-registerleden kunnen gevisiteerd worden. Een visitatie vindt 1x per 3 jaar plaats. 

Visitatievragenlijst (digitaal en telefonisch)        € 40,-- (v.a. 1 januari 2020 € 43,--)
Visitatie € 100,-- (v.a. 1 januari 2020 € 107,--) 
Visitatie opvolging ****                € 250,-- (v.a. 1 januari 2020 € 268,--)


Visitatie-afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren per mail te worden opgezegd. Gebeurt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het visitatiegesprek door te berekenen. 


N.B. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW / assurantiebelasting. Over borggelden wordt geen BTW berekend.

* Bedragen kunnen tussentijds herzien worden.


**  Tijdens de inschrijfprocedure zijn de verzekeringsdocumenten inzichtelijk op je persoonlijke NFG-pagina. Wanneer je op voorhand informatie over deze verzekeringen wilt ontvangen, kun je hiernaar informeren bij het secretariaat van de NFG. Je ontvangt na registratie geen persoonlijke polis. Jouw bewijs van deze verzekering is de betaling van de NFG-factuur. 

*** Deze kosten worden op de eerste factuur volledig in rekening gebracht en niet naar rato berekend. De vooruitbetaalde toetsingskosten worden daarnaast op de factuur direct aan jou verrekend (dit geldt niet voor het Coachregister). 

**** Een opvolging van het visitatiebezoek zal zeer zelden voorkomen en alleen in die gevallen dat wij ernstige tekortkomingen hebben geconstateerd. Hierbij verwijzen wij naar ons visitatieprotocol.