Bericht Cöoperatie VGZ, ontvangen via SRBAG

Met dit bericht vragen wij  uw aandacht  voor de nota’s die door uw leden, therapeuten werkzaam in de alternatieve zorg, worden ingediend bij Coöperatie VGZ. Reden voor deze extra aandacht is het feit dat er, ondanks eerder gemaakt afspraken en communicatie hierover, nog steeds 90% van de declaraties wordt ingediend met als omschrijving “consult” of “behandeling” , dan wel  een andere algemene term. Hierdoor kunnen wij niet controleren of de behandeling wel of niet valt binnen de dekking  volgens de polisvoorwaarden. Immers, een aantal zaken komt bij alle merken van Coöperatie VGZ niet voor vergoeding in aanmerking uit het budget alternatieve zorg (preventieve behandelingen, Body Stress Release, massages, coaching, etc.). Lees meer


Tags: VGZ, SRBAG