Workshop: signaleren en herkennen van alcohol in de hulpverlening

jens-phc-180 Bestemd voor hulpverleners, huisartsen en verpleegkundigen.

Waarom deze workshop?
Een op de negen mensen van 12 jaar en ouder heeft een alcoholprobleem. (bron: Trimbos 2015) Dit probleem wordt bij een hulpvraag door de cliënt/patiënt meestal gemaskeerd. De hulpverlener, huisarts of verpleegkundige kan dan moeilijk de signalen herkennen, om deze vervolgens professioneel te gebruiken in een behandelplan.

Deze workshop geeft u de noodzakelijke handreikingen waarmee deze dubbele problematiek hanteerbaar en herkenbaar wordt. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen, zijn:

  1. Het begrip “Dubbele Diagnose”. (co-morbiditeit)
  2. Bruikbare aanwijzingen m.b.t. de passende gesprekstechniek.
  3. Specifieke kennis over de invloed van alcoholafhankelijkheid op gezinsrelaties en partnerschap.
  4. Kennis van de verschillen in- en wegen naar alcoholverslaving.
  5. De ontkenning van het gebruik.

Duur: 2 dagen

Wat o.a. aan de orde komt:

Dag 1:
Leren signaleren en het herkennen van de valkuilen. Kennis van herhalende patronen m.b.t. weerstand, sociaal gedrag en hersenbeschadiging. De eerste dag is de “Kennis-dag”.

Dag 2:
Trainen van een resultaatgerichte gespreksvoering, het stellen van grenzen en verantwoordelijkheden. De sociale en psychische gevolgen van ontwenning leren  benoemen. De tweede dag is de “Vaardigheden-dag”

Tussen de twee dagen is een try-out periode van drie weken .

Locaties en Data :
Assen: 9 en 30 september
Zwolle: 16 september en 7 oktober
Utrecht: 23 september en 14 oktober.

Kosten: 150 euro, incl. BTW per dag.

Aanmelding en inschrijving:
Aanmelden per mail op info@personalhealthcare.nl. Vermeld uw naam en voornaam, zodat dit
gebruikt kan worden op het certificaat van deelname.