Nieuwe AGB-code voor PsychoSociaal Therapeuten

Via Vektis en de RBCZ ontvingen wij het heuglijke nieuws dat na jaren van pionierswerk door de NFG en inzet van de Sector Psychosociaal van de RBCZ (voorheen RBNG) er eindelijk verbeteringen in de AGB-code van de PsychoSociaal Therapeut worden doorgevoerd.

Op dit moment ontvangen NFG-hulpverleners (en ook de hulpverleners van collega-beroepsorganisaties) een 090-code met de specificatie Natuurgeneeskunde wanneer zij de AGB-code aanvragen. Tot enkele jaren geleden was dit geen probleem. Zorgverzekeraars wisten dat ook het PsychoSociale werk onder deze code werd weggeschreven. Echter, met de komst van de digitale zorggids bemerkten wij steeds meer problemen. Hulpverleners zijn niet of moeilijk vindbaar voor cliënten maar ook voor callcenter medewerkers van de zorgverzeraars zelf. Cliënten worden hierdoor nog wel eens verkeerd geïnformeerd of nota's worden ten onrechte afgewezen.

Het vele werk van de NFG en RBCZ heeft ertoe geleid dat er bij Vektis verbeteringen worden doorgevoerd. Onder de 090-code komt een nieuwe categorie, de categorie speciaal voor de PsychoSociaal Therapeut. Deze categorie krijgt een eigen nummer en dit nummer komt als specificatie achter de 090-code te staan. Dit betekent een enorme verbetering in de herkenbaarheid van (het werk van) de PsychoSociaal Therapeut.

Hoe een en ander daadwerkelijk zal worden geadministreerd binnen Vektis en wie er voor deze gewijzigde code in aanmerking komt, is voor nu nog niet geheel duidelijk. Vektis is bezig alles in kaart te brengen en zal de koepelorganisaties en de NFG hierover berichten. Vektis heeft laten weten uit zichzelf geen veranderingen door te voeren maar doet dit alleen op verzoek van de koepel- en beroepsorganisaties. Het is dan ook niet de bedoeling dat u zelf hierover contact gaat opnemen met Vektis. Ook de NFG zal niet zomaar uw AGB-code veranderen maar doet dit alleen wanneer u dit als NFG-lid wenst.

Zodra wij meer weten zullen wij onze leden hierover berichten via de nieuwsflits. Houdt deze dus goed in de gaten.