De NFG wil graag van uw weten of u tevreden bent over de hulpverlener en zijn/haar hulpverleningstraject. Eventuele voorstellen tot verbetering nemen wij graag mee in onze verdere beleidsontwikkeling.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?

Hulpverleningstraject

Wanneer is het hulpverleningstraject begonnen?
Wanneer is het hulpverleningstraject beƫindigd?
Bent u tevreden over uw hulpverlener:
(motiveer het antwoord)
Bent u tevreden over uw hulpverleningstraject:
(motiveer het antwoord)
Wilt u dat de NFG contact opneemt met uw hulpverlener?
Zo ja, waarom?*
Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Niet tevreden?

Wanneer u niet tevreden bent over uw hulpverlener / het hulpverleningstraject, dan kunt u bij uw hulpverlener informeren bij welke geschilleninstantie hij/zij is aangesloten en wie zijn/haar klachtenfunctionaris is zoals wettelijk verplicht volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  
 
Graag wijzen wij u op onze internetpagina https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html Hier vindt u informatie over de NFG-vertrouwenspersoon en over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht (mits uw hulpverlener de klachtenafhandeling via de NFG heeft geregeld).

Uw gegevens

(Niet verplicht)

Uw naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Email:

Uw privé-gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd.

 

Voeg eventueel een bijlage toe:

 

 

Dank u voor uw medewerking.