De NFG wil graag van u weten of u tevreden bent over de hulpverlener en zijn/haar hulpverleningstraject. Eventuele voorstellen tot verbetering nemen wij graag mee in onze verdere beleidsontwikkeling.

Zonder uw toestemming zal dit formulier níet zichtbaar zijn voor de betreffende hulpverlener. Onderaan dit formulier kunt u laten weten wanneer uw hulpverlener wél inzicht mag hebben in uw evaluatie over het hulpverleningstraject.   

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?

Hulpverleningstraject

Wanneer is het hulpverleningstraject begonnen?
Wanneer is het hulpverleningstraject beëindigd?
Bent u tevreden over uw hulpverlener: (motiveer het antwoord)
Bent u tevreden over uw hulpverleningstraject: (motiveer het antwoord)
Wilt u dat de NFG contact opneemt met uw hulpverlener?
Zo ja, waarom?*
Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Niet tevreden?

Wanneer u niet tevreden bent over uw hulpverlener / het hulpverleningstraject, dan kunt u bij uw hulpverlener informeren bij welke geschilleninstantie hij/zij is aangesloten en wie zijn/haar klachtenfunctionaris is zoals wettelijk verplicht volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  
 
Graag wijzen wij u op onze internetpagina https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html Hier vindt u informatie over de NFG-vertrouwenspersoon en over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht (mits uw hulpverlener de klachtenafhandeling via de NFG heeft geregeld).

Uw gegevens

(Niet verplicht)

Uw naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Email:

Uw privé-gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd.

Voeg eventueel een bijlage toe:
Ik ben er mee akkoord dat mijn hulpverlener inzicht krijgt in dit door mij ingevulde evaluatieformulier
Agenda