Zorgen om alcoholgebruik tijdens coronacrisis


Alcohol vierkant

Alcohol heeft een negatief effect op de weerstand. Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut vraagt aandacht voor de groep kwetsbare mensen die in een crisis zoals deze eerder meer dan minder gaan drinken.

‘Het is wel iets waar ik me zorgen over maak’ zegt Ninette van Hasselt. Zij is hoofd expertisecentrum alcohol bij kennisinstituut Trimbos. Een kennisinstituut dat zich onder andere richt op alcoholgebruik. ‘Het is voornamelijk belangrijk dat we letten op kwetsbare groepen. Mensen uit kwetsbare gezinnen, met een verslavingsgeschiedenis of mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.’

Van Hasselt legt uit waarom het juist nu belangrijk is om minder alcohol te drinken. ‘Er is er een duidelijke relatie tussen alcohol en een verslechterd immuunsysteem en juist een sterke weerstand is nu heel belangrijk.’ Op de site van Trimbos is te lezen dat alcohol waarschijnlijk geen invloed heeft op de kans om besmet te raken. Wel geeft het kennisinstituut aan dat mensen met een verslechterde weerstand mogelijk een grotere kans hebben op ernstiger ziekteverloop. Trimbos adviseert daarom in deze periode even geen of minder alcohol te drinken.

Verschuiving alcoholconsumptie
Of het alcoholgebruik in Nederland nu daalt of toeneemt door de coronacrisis is nog de vraag. Volgens Van Hasselt is het nog te vroeg om conclusies te trekken uit devanalcoholwordjedik2 verkoopcijfers van alcohol tijdens de coronacrisis. Ze zeggen volgens haar nog weinig over de daadwerkelijke alcoholconsumptie. Ze vindt het wel logisch dat er sprake is van een verschuiving van alcoholconsumptie nu de horeca gesloten is.

‘Er zijn op dit moment nog niet echt goede cijfers over het alcoholgebruik van Nederlanders tijdens de coronacrisis, maar verplaatsing van drankgebruik zou logisch zijn. Nu de horeca gesloten is gaan mensen meer thuis drinken. Verhoging van verkoopcijfers in de supermarkt betekent dus niet direct een consumptieverhoging. Bij eerdere pandemieën zoals bij SARS zag je dat het grootste gedeelte van de mensen evenveel blijft drinken. Een kleine groep, minder dan 20 procent, ging toen echter meer drinken.’

Verandering drinkmotivatie
Van Hasselt legt uit dat er ook een kans is dat mensen juist minder gaan drinken. ‘Vaak drinken mensen minder thuis. In de horeca wordt een rondje gegeven en alcholmisbruikligt het drinktempo hoger. Aan de andere kant zitten we in een veranderde situatie. De motivatie van mensen om alcoholische dranken te drinken zou daardoor kunnen veranderen. Normaal gesproken drinken mensen vaak voor de ‘gezelligheid’ maar angst, eenzaamheid, verveling en stress zouden een nieuwe factor kunnen worden van drinken. Vooralsnog is het echter onduidelijk.’

Structuur behouden
Om problematisch alcoholgebruik te voorkomen wijst Van Hasselt op het belang van structuur. ‘Drinkgewoontes passen zich aan op hoeveelheid vrije tijd en rituelen. Wanneer mensen ineens geen werk meer hebben of zoals nu thuiszitten kan dat zorgen voor aangepast alcoholgebruik. Structuur is dan belangrijk.’

Gedragsexpert Eva Vermeulen ziet ook het belang in structuur en dagelijkse gewoontes. ‘Door klinisch psychologen wordt aanbevolen zoveel mogelijk vast te houden aan de dagelijkse routine’, weet Vermeulen. ‘Volgens mij een goed advies, maar dat betekent niet dat dat makkelijk is. Bewaar waar mogelijk je routine en zoek voor het andere een goede middenweg, sla niet door, door te veel van jezelf te eisen.’ Aan Voeding Nu legt ze uit dat concreet doelen stellen nu erg kan helpen, dus ook bij een verantwoordelijke alcoholconsumptie. Ze gebruikt daarbij het laag-hoog doel. ‘Je combineert dan een laag doel waarvan je zeker weet dat je het haalt met een hoog doel dat je inspireert verder te gaan.’

Beperking verkoop
Van Hasselt vraagt zich af of het nodig is de verkoop van alcohol te beperken of verder af te raden. ‘Groenland besloot deze week om in de hoofdstad Nuuk alcoholverkoop compleet te verbieden, vanwege het toegenomen huiselijk geweld. Ook verschillende regionale overheden in Australië, Frankrijk en Canada namen No-Alcoholmaatregelen om de verkoop te beperken. Vooralsnog lijkt dat in Nederland niet nodig, maar we mogen wel kritisch kijken naar de fikse kortingen op drank waarmee nog dagelijks wordt geadverteerd. Kwetsbare mensen kunnen in deze tijd door alcohol nog kwetsbaarder worden. Het zou mooi zijn als er geen maatregelen nodig zijn om hen te beschermen.’

Nederlandse alcoholconsumptie onduidelijk
Volgens een rapport van marktonderzoeksbedrijf IRi van 25 maart was direct na het begin van de coronacrisis een stijging te zien in de verkoop van alcoholische drank in slijterijen. De verkoop lag 13,4 procent hoger ten opzichte van vorig jaar. Een van de oorzaken zou volgens IRi de sluiting van horeca kunnen zijn. Maar een week later leek deze echter niet door te zetten, de omzet lag 7,9 procent lager dan vorig jaar. De Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) zag de verkoopcijfers van hun leden ook stijgen. Ron Andes van de Slijtersunie meldt slechts een tijdelijke piek te hebben gezien in de verkoop van whisky.

Wereldwijd hogere alcoholconsumptie
Wereldwijd lijkt er wel een verhoging van de alcoholverkoop sinds het begin van de coronacrisis aan de hand te zijn. De verkoop van alcohol in onder andere Engeland, Australië en de Verenigde Staten stijgt. Zo meldt The Times of Londen dat alcoholverkoop in het Verenigd Koninkrijk met 22 procent steeg de afgelopen maand, The New York Post dat verkoop in de Verenigde Staten met 55 procent is gestegen en The Guardian dat na WC-papier nu alcoholische dranken in Australië worden gehamsterd. Zelfs de World Health Organisation (WHO) uit haar zorgen: alcohol is een ongezonde copingstrategie voor stress en isolatie veroorzaakt door de coronavirus lockdown.

Online hulp
Mochten mensen het toch lastig vinden hun alcoholconsumptie onder controle te houden dan raadt Van Hasselt aan hulp te zoeken. ‘Er is veel informatie en ondersteuning online te vinden. Kijk op websites voor informatie of tips of volg een online training. Je kunt ook altijd bij de huisarts terecht voor informatie en eventueel via mail of chat contact hebben met een hulpverlener.’


Bron: voedingnu.nl


Lees meer >>