Vroeggeboorte en lage SES vergroten kans op probleem


20151029 kind

Matig te vroeg geboren kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstanden en emotionele en gedragsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Marieke Potijk op 28 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Potijk vergeleek de ontwikkeling van 4-jarige kinderen die vier tot acht weken te vroeg waren geboren met die van op tijd geboren kinderen. Ze keek ook naar de sociaaleconomische status van de ouders, op basis van hun opleidingsniveau en inkomen. Ze vond zowel bij vroeggeboorte als bij een lage SES meer ontwikkelingsachterstanden. Die beide factoren versterken elkaar: achterstanden komen het meest voor bij te vroeg geboren kinderen met een lage SES.

Vroeggeboorte en een lage SES vergroten ook het risico op emotionele en gedragsproblemen, constateerde ze. Het hoogste risico daarop hadden kinderen met ontwikkelingsachterstanden: een kwart tot een derde had tevens emotionele en gedragsproblemen.

Er is meer aandacht nodig voor problemen bij matig vroeg geboren kinderen met een lage SES, stelt Potijk. Professionals moeten weten welke kinderen het grootste risico lopen.


Bron: NJi/Rijksuniversiteit Groningen


Lees meer >>