VGZ over het verlenen van zorg op afstand


VGZ vierkant

VGZ heeft via onze koepel RBCZ laten weten positief te staan tegenover het verlenen van zorg op afstand tijdens de coronacrisis. Wel stellen zij voorwaarden.

Wij ontvingen het volgende bericht:

Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:

  • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
  • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
  • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
  • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 

Veilig beeldbellen kan via Zorgmessenger van KPN, ClickDock Videoconsult (gratis), Therapieland (gratis t/m 17 mei) of via onze partner LogiCare (de eerste 2 maanden gratis voor NFG-registerleden).