Verbeteren sociale interacties met buurtgenoten kan helpen tegen depressie


dreamstime_m_20102557

Depressies en angststoornissen komen minder voor in buurten met een sterke sociale cohesie dan in buurten met weinig contact met de buurtgenoten. Dit concluderen onderzoekers Özcam Erdem en zijn collega’s in het European Journal of Public Health, meldt GGZ Nieuws.

“Het verminderen van verschillen in psychische nood tussen buurten vergt wellicht het verbeteren van sociale interacties tussen buurtgenoten”, schrijven de onderzoekers. Zij ondervroegen 18.173 mensen uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag naar hun achtergrond en woonsituatie, hun mening over de buurt en naar het voorkomen van depressie en angststoornissen. Daaruit kwam naar voren dat vrouwen, alleenstaanden, mensen met een lage opleiding en mensen zonder werk meer psychische nood melden. Ook is er een duidelijk verband zichtbaar tussen de status van de buurt en psychische nood. Echter, dat verband kon voor een groot deel worden verklaard door een hogere sociale cohesie. 


Bron: Nationale Zorggids


Lees meer >>