Veiligheid kinderen op wachtlijsten bij kinderbescherming in geding


kind vierkant(5)

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van kinderen die wachten op een onderzoek, constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Eind januari van dit jaar stonden bijna 2800 kinderen gemiddeld dertig dagen op de wachtlijst, terwijl de norm hiervoor op tien dagen ligt. De RdvK wordt ingeschakeld bij situaties waarin de bedreiging van een kind acuut lijkt. Vervolgens worden er maatregelen getroffen om het kind in een veilige situatie te brengen.

De inspectiediensten waarschuwden in november al voor ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen, als gevolg van de lange wachtlijsten.

De eerder getroffen maatregelen, die het toezicht op de veiligheid moesten verbeteren, zijn door de inspecties getest in de praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat deze maatregelen de risico's onvoldoende beperken.

RvdK moet voortgangsrapportages gaan inleveren bij inspecties
De inspecties willen nu dat de RdvK afspraken gaat maken met de regionale partners in de keten van jeugdbescherming, over elk kind dat wacht op een onderzoek. Daarmee moet de veiligheid van hun situatie verbeteren.

Daarnaast moet de RvdK voortaan van de inspecties elke vier maanden een voortgangsrapportage inleveren over zijn verbeterplan en maatregelen om de wachtlijst te verkorten. "De inspecties willen dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van de risicovolle situatie waarin zij verkeren."


Bron: nu.nl


Lees meer >>