'Sterke toename dyslexie gevolg van slecht onderwijs'


lezen

Het aantal kinderen met dyslexie neemt de laatste jaren fors toe. Volgens deskundigen betekent dit echter niet dat er meer kinderen zijn met een taal- of leerstoornis. Het probleem is dat er vaak niet goed lesgegeven wordt, zegt bijvoorbeeld emeritus lector Effectief taal- en leesonderwijs. Aan de meeste vormen van dyslexie is wat te doen door veel te oefenen, maar dat gebeurt nog te weinig, aldus wetenschappers. Dit meldt NRC Handelsblad.

Onderzoekers zijn het nog niet met elkaar eens of dyslexie een ontwikkelingsstoornis is of 'slechts' een gebrekkige vaardigheid in lezen. Volgens hoogleraar Aryan van der Leij van de Universiteit van Amsterdam kunnen de ernstigste vormen van dyslexie niet door het onderwijs worden opgelost maar hij is het wel met collega's eens die zeggen dat leesproblemen verminderd kunnen worden door veel en herhaaldelijk te oefenen.

Sinds 2009, toen dyslexiezorg in de zorgverzekering werd opgenomen, krijgt 6,5 procent van de basisschoolleerlingen extra therapie voor leesproblemen. Omdat dyslexie meestal op de basisschool wordt vastgesteld zou dit aantal gelijk moeten blijven, toch neemt het aantal leerlingen en studenten met dyslexie in het voortgezet en hoger onderwijs nog verder toe.

Kees Vernooy: “Recent onderzoek van mij toont dat 30 procent van de kinderen in groep 3 niet goed leert lezen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ouders uit de middenklasse en hoger zorgen er dan voor dat hun kind een dyslexieverklaring krijgt.” In het hoger onderwijs dient zo'n 13 procent van de studenten op basis van zo'n verklaring een verzoek in voor speciale voorzieningen, zoals extra tijd voor tentamens. Dat is twee keer zoveel als het aantal leerlingen met dyslexie bij het eindexamen vwo.

Klassikaal oefenen en herhalen is het advies. “Iedereen die ooit in koor heeft gezongen, weet dat je gemakkelijker leert, als je samen zingt”, zegt hoogleraar Van der Leij. “Maar de meeste leerkrachten in groep 3 en 4 hebben een hekel aan oefenen.”


Bron: Nationale Onderwijsgids / NRC Handelsblad


Lees meer >>

Agenda