Scholieren vinden dat er meer respect getoond moet worden aan leraren


20151017 studenten

Twee derde (67 procent) van de middelbare scholieren vindt dat er meer respect getoond moet worden aan docenten. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag samen met jongerenkrant 7Days onder 900 middelbare scholieren. Eén op de vijf (23 procent) van de leerlingen stelt zelfs dat afgelopen schooljaar minimaal één docent structureel werd gepest in hun klas. Dat meldt EenVandaag.

EenVandaag en 7Days onderzochten ook waarom leerlingen juist die ene leraar pesten. De leerlingen geven aan dat het vaak komt doordat de betreffende leraar weinig gezag toont en geen orde kan houden. Hierdoor hebben de leerlingen weinig respect voor de leerkracht met soms zelfs pesten als gevolg.

De structurele pesterijen waar de leerkrachten mee te maken krijgen zijn bijvoorbeeld het verspreiden van roddels, de leerlingen negeren de leerkracht of intimideren de docent door propjes te gooien. Het komt ook voor dat leerlingen foto's en video's van de docent maken en verspreiden. De scholieren geven in het onderzoek aan dat het pesten in veel gevallen niet wordt opgelost en daardoor het hele schooljaar doorgaat. De helft van de scholieren geeft wel aan medelijden te hebben met de gepeste leerkracht.

Uit onderzoek van het CBS bleek onlangs al dat één op de tien docenten gepest wordt en dan vooral door leerlingen.


Bron: NOG


Lees meer >>