Planbureau: mannen leiden relaxter bestaan dan vrouwen


stress(2)

Mannen hebben meer vrije tijd dan vrouwen. Ze kunnen zich beter afsluiten van hun werk en zorgtaken dan vrouwen en zich beter ontspannen. Vrouwen brengen hun vrije tijd vaak zorgend en werkend door. Dat maakt dat zij zwaarder belast zijn, zich gejaagder voelen en minder tot rust komen. Dit geldt voor zowel vrouwen met als zonder kinderen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de beleving van vrije tijd en tijdsdruk van mannen en vrouwen, dat vandaag verschijnt. Parttime werken is voor vrouwen vooral een strategie om niet overbelast te raken. Het is niet een doelbewuste keuze voor minder carrièrekansen en financiële afhankelijkheid van hun partner. Niet eerder is het verband onderzocht tussen de keuze van veel Nederlandse vrouwen om in deeltijd te werken en hun vrije tijd.

Deze conclusie werpt volgens onderzoeker Wil Portegijs nieuw licht op de keuze van veel Nederlandse vrouwen in deeltijd te werken. 'Vrouwen zijn en voelen zich zwaarder belast. De kwaliteit van hun vrije tijd is minder dan die van mannen. Een oorzaak is de hoeveelheid 'emotiewerk' die zij doen.

Financieel kwetsbaar
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het 'verspilling van talent' dat veel goed opgeleide vrouwen om strategische redenen in deeltijd werken. 'Werkgevers en mannen moeten gezamenlijk deze vrouwen beter faciliteren om het patroon van deeltijdwerk te doorbreken. Het maakt vrouwen én kinderen financieel kwetsbaar als het inkomen van hun partner door scheiding, arbeidsongeschiktheid of sterfte wegvalt. De helft van de Nederlandse vrouwen kan namelijk financieel niet op eigen benen staan en is afhankelijk, bijvoorbeeld van hun partner.'

Bussemaker vindt dat niet alleen thuis het gesprek hierover moet worden aangegaan. 'Het zou goed zijn als werkgevers vrouwen vragen wat zij kunnen doen om hen te ontlasten en tegelijk meer uren te laten werken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om meer mogelijkheden voor flexibele werktijden of thuis werken.'


Bron: volkskrant.nl


Lees meer >>