Overgewicht in kindertijd voorspelt ontwikkeling depressie


overgewicht vierkant

Overgewicht op jonge leeftijd kan de kans op klinische depressie vergroten. Dit toont onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam aan.

Onderzoekers zagen bij kinderen van 8 tot 13 jaar de kans op het ontwikkelen van een klinische depressie op een bepaald moment in het leven meer dan verdrievoudigen.

Bij personen die zowel als kind en als volwassene met overgewicht (BMI 25-29.9) kampen, verviervoudigde de kans op het ontwikkelen van een depressie vergeleken met overgewicht uitsluitend op volwassen leeftijd.

Ruim 15 procent overgewicht
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 11,9 procent van de Nederlandse kinderen van 4 t/m 11 jaar overgewicht en tussen 12 en 18 jaar is dit aandeel 15,6 procent.

Volgens onderzoeksleider Deborah Gibson-Smith toonde eerder onderzoek aan dat obese mensen vaker lijden aan depressies, vergeleken met mensen met een gezond gewicht.

Het onderzoek van Gibson-Smith was specifiek gericht op overgewicht in de kindertijd en de invloed hiervan op depressie.

AGES-Reykjavik studie
Gibson-Smith en collega-onderzoekers bestudeerden een populatie van 889 deelnemers afkomstig uit de AGES (Age, Gene/Environment Susceptibility)-Reykjavik studie met data over 2002-2006. Dit is een follow-up onderzoek als onderdeel van een langetermijnonderzoek onder IJslanders, gestart in 1967.

Tussen 2002 en 2006 is een willekeurige groep deelnemers uit de aanvankelijke Reykjavikstudie uit 1967 uitgenodigd mee te werken aan de AGES-studie. De deelnemers van gemiddeld 75 jaar oud werden onderzocht op huidige symptomen van depressie.

39 deelnemers klinisch depressief
Lichaamslengte en –gewicht van de deelnemers op 8 tot 13-jarige leeftijd werden verkregen uit de data van scholen. Dezelfde data rond hun vijftigste werd opgezocht in de data van de Reykjavikstudie.

De gegevens zijn gecorrigeerd op geslacht en de verschillen in leeftijd waarop de BMI is gemeten.

Een totaal van 39 deelnemers kreeg de diagnose klinische depressie.

Gebreken aan de studie
Het betreft een observationeel onderzoek, dus aan oorzaak en effect kunnen volgens Gibson-Smith geen conclusies worden verbonden.

De onderzoekster noemt als mogelijke oorzaken voor de vergrote kans op depressie een genetisch risico en een laag zelfvertrouwen. Dat laatste wordt over het algemeen geassocieerd met personen die niet voldoen aan het ideële lichaamsbeeld. Het feit dat personen niet aan dit ideaalbeeld voldoen, kan voor de depressie zorgen. 


Bron: voedingnu.nl


Lees meer >>