Nieuwe inzichten in hersenfuncties bij kinderen met ADHD


dreamstime_xs_42920130

Kinderen (en volwassenen) met ADHD hebben afwijkingen in de witte stofbanen (zenuwbanen) van de hersenen. Hun broers en zussen vertonen ook lichte afwijkingen. De afwijkingen zijn anders en ernstiger bij patiënten die – naast ADHD – ook een opstandige gedragsstoornis of rookverslaving hebben. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke van Ewijk. Daarnaast blijkt dat de deelnemers (met ADHD) aan het onderzoek een minder goed functionerend werkgeheugen hebben. Dit werkgeheugen kan van invloed zijn op de schoolprestaties.

Werkgeheugen
De deelnemers aan het onderzoek hadden ook een minder goed functionerend werkgeheugen. Doordat het werkgeheugen belangrijk is bij denkprocessen zoals het onthouden van een telefoonnummer en het uitvoeren van een taak, speelt deze hersenfunctie een grote rol bij het functioneren op school. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook goed in het onderwijs gebruikt worden om kinderen met ADHD beter te kunnen begeleiden. Van Ewijk: “Daarbij is het wel van belang om elk kind met ADHD als een apart individu te zien, omdat ADHD veel verschillende oorzaken en uitingsvormen kent, met verschillende hersenafwijkingen en uitkomsten op de lange termijn.” Het onderzoek maakt onderdeel uit van het NeuroIMAGE project, een grootschalige landelijke studie naar ADHD waarbinnen de VU een van de twee centrale onderzoek locaties is.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE


Bron: VU


Lees meer >>