Nederlander zakt met een povere 5,3 voor examen zorgkennis


examen

Een jaar na de peperdure voorlichtingscampagne ‘De zorg verandert mee’ is het nog altijd droevig gesteld met de actuele kennis van Nederlanders over hun zorgverzekering. Vergelijkingswebsite Pricewise.nl nam bij ruim duizend mensen een examen af. De gemiddelde score in dit representatieve onderzoek is een dikke onvoldoende: 5,3.

Liefst 44 procent van de ondervraagden weet niet wat voor soort basisverzekering hij heeft: een restitutie-, een natura- of een budgetpolis. Bij een kwart (1 op de 4) gaat geen belletje rinkelen wanneer gevraagd wordt naar een naturapolis. Eénderde is niet bekend met een restitutiepolis. Driekwart van de mensen (73 procent) weet niet wat een budgetpolis inhoudt. Van die groep heeft meer dan de helft er zelfs nog nooit van gehoord.

Logopedie
Logopedie wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Dat had maar 18 procent goed. Fysiotherapie wordt pas vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering betaald. Dat weten opmerkelijk veel mensen: 73 procent. Dat de tandarts alleen in uitzonderingsgevallen valt onder de basispolis weet 83 procent. Daarentegen weet slechts 35 procent van de ondervraagden dat de kosten van medicijnen vallen onder de basispolis. Bijna iedereen (92 procent) weet dat de huisarts altijd volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering. En 72 procent weet dat er geen eigen risico wordt geheven voor een consult.

Roken
Een cursus ‘Stoppen met roken’ wordt vergoed via de basispolis. Slechts 1 op de 4 Nederlanders weet dat. Opmerkelijk slecht is het besef (39 procent) dat het eigen risico alleen geldt voor de basispolis. Maar daar staat tegenover dat heel veel Nederlanders (86 procent) weten dat je het eigen risico kunt verhogen in ruil voor een lagere premie.

Eigen bijdrage
De kennis over de eigen bijdrage scoorde overall een zeer beschamende 4,0. Niet meer dan 18 procent weet dat je de eigen bijdrage niet kunt verhogen voor een lagere premie. En 78 procent van de mensen verwart de eigen bijdrage voor het eigen risico bij de vraag ‘De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat je zelf moet betalen’. Gelukkig voor hen weet 76 procent van de Nederlanders dat de eigen bijdrage niet voor de huisarts geldt.

Zorgverlener
Van alle Nederlanders weet 84 procent dat een ziekenhuis valt onder het begrip professionele zorgverlener. Maar ten onrechte wordt ook vaak zorgverzekeraar (23 procent) genoemd, huishoudelijke hulp (11 procent), mantelzorger (11 procent) en zelfs ministerie van Volksgezondheid (9 procent)! Ook een chiropractor (56 procent) valt officieel niet onder dat begrip. De rijksoverheid bepaalt wat er binnen de basisverzekering valt en dat weet 78 procent van de mensen. Maar anderen noemen (ook) de zorgervzekeraar (43 procent), ziekenhuis, huisarts of apotheek (5 procent), de EU (5 procent) en de provincie (1 procent). Omtrent de zorgtoeslag weet een overgrote meerderheid (82 procent) dat niet iedereen er recht op heeft.

Kinderen
Slechts de helft van Nederlanders met kinderen weet dat voor hun kroost geen eigen risico geldt. Mensen die bewust zorg mijden om kosten van het eigen risico te voorkomen, kunnen door die onwetendheid hun kinderen onnodig zorg ontzeggen. Al met al leidde het onderzoek van Pricewise.nl dus tot een gemiddelde score van 5,3. Drie van de 1035 personen bleken met een 9 ‘zeer goed’ op de hoogte van zorgpolissen; vier scoorden een 1. In de categorie over vergoedingen scoorden de ondervraagden het beste met gemiddeld een 5,8.

Het onderzoek is uitgevoerd voor CG Selecties onder 1035 mensen, volgens de zogenoemde gouden standaard. Dit betekent dat men representatief verdeeld is volgens man/vrouw, jong/oud, hoog/laagopgeleid, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, regio en naar inkomen. De respondenten hebben 43 vragen voorgelegd gekregen. De meeste konden worden beantwoord met: ja/nee/weet niet. Bij sommige vragen waren meerdere antwoorden mogelijk.


Bron: Boeddhistisch Dagblad / Pricewise.nl


Lees meer >>