'Mbo-opleidingen weren leerlingen met beperkingen'


tiener(2)

Jaarlijks worden er tientallen studenten met psychische of lichamelijke beperkingen niet toegelaten op mbo-opleidingen. Dat blijkt uit een onderzoek van ‘de Volkskrant’. ‘Zorgstudenten’ die wel zijn aangenomen, krijgen bovendien niet altijd de begeleiding die zij nodig hebben.

Rugzakjes
Tot vorig jaar waren er leerlinggebonden budgetten, beter bekend als ‘rugzakjes’, waaruit speciale zorg werd gefinancierd. Dat systeem is echter komen te vervallen: scholen krijgen nu niet meer voor elke leerling met extra zorg apart geld, maar moeten het betalen uit één bedrag. Daarnaast zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning van de studenten.

Rondvraag
Voor hun onderzoek hield de Volkskrant een rondvraag onder studenten, ouders, juristen en andere betrokkenen. Bij Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) kwamen dit kalenderjaar 188 klachten binnen die met het nieuwe systeem, passend onderwijs genoemd, te maken hebben. Daarvan gingen 53 klachten over gebrekkige begeleiding van studenten, de rest over leerlingen die om verschillende redenen niet werden aangenomen.

‘Geen persoonlijke aandacht’
Ook kinderombudsman Marc Dullaert stelt in de krant: Van verschillende kanten hoorde ik dat jongeren met leerproblemen geen goede begeleiding krijgen. Wat ontbreekt is gerichte, persoonlijke aandacht: een jongere wordt niet aangesproken op wat hij of zij kan.

Meer hulp nodig dan mogelijk
De Volkskrant sprak ook met Jeroen Veltheer, oprichter van het Netwerk Ouderinitiatieven. Jeroen, die zelf een dochter heeft die aanspraak maakt op passend onderwijs, heeft sterk de indruk dat er in het mbo nauwelijks iets aan passend onderwijs gedaan wordt. Netwerk Ouderinitiatieven kwam onder meer in contact met een meisje dat bijna blind werd door een hersentumor, die van een mbo-opleiding werd geweerd omdat er gevreesd werd dat ze meer hulp nodig zou hebben dan de school kan bieden.

‘Irreële verwachtingen’
Een woordvoerder van de MBO-raad stelt dat scholen jongeren in opleidingen moeten plaatsen die passen bij hun talenten en de meeste kansen bieden op een diploma en een passende plek op de arbeidsmarkt. Dat houdt volgens haar in dat niet iedereen kan worden aangenomen. Soms blijkt dat jongeren, ook die met een beperking, irreële verwachtingen hebben. Als bij de intake blijkt dat de mogelijkheden in het gekozen beroep te beperkt zijn, bieden ze deze jongere een alternatief.


Bron: lindanieuws.nl / de Volkskrant


Lees meer >>