Kinderen en jongeren zijn zwaarder geworden


overgewicht kleuter

Het percentage jeugdigen met overgewicht is gestegen: in 2014 is ruim 13 procent van 4- tot 20-jarigen te zwaar. In 2013 was dat nog 12 procent. Dat blijkt uit gegevens van CBS.

Het aantal jeugdigen met ernstig overgewicht is inmiddels bijna 4 procent, in 2013 was dat ruim 2 procent. Onder de 16- tot 20-jarigen is de grootste stijging te zien, van 11 procent naar bijna 16 procent, waarbij in 4,5 procent sprake is van ernstig overgewicht. Als naar hun eigen mening wordt gevraagd over overgewicht liggen de percentages veel hoger. 37 procent van de middelbare scholieren vindt zichzelf te dik, aldus het scholierenonderzoek Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Het verschil tussen jongens en meisjes is daarbij opmerkelijk: 48 procent van de meisjes vindt zichzelf te zwaar, bij jongens is dat 26 procent. Volgens de maatstaven van de BMI-index hebben juist jongens iets vaker last van overgewicht.

Nederland staat onderaan de lijst van alle veertig deelnemende landen die meedoen aan het internationale vierjaarlijkse HBSC-onderzoek wat betreft het aandeel jongeren met overgewicht.


Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Centraal Bureau voor de Statistiek


Lees meer >>