In Nederland 3000 jongeren met ernstige psychische problemen


Jeugd psyche

Ten minste drieduizend jongeren per jaar in Nederland ontwikkelen ernstige psychische problemen, zoals depressiviteit, angst en psychose. De eerste tekenen daarvan doen zich soms al voor in de peuter- en kleuterleeftijd.

Dat blijkt uit belangwekkend onderzoek door de klinisch psychologen prof. dr. M. van der Gaag en drs. D. van den Berg, in opdracht van het Fonds Psychische Gezondheid. Volgens de onderzoekers bestaat er alom onvoldoende oog voor het soms al heftige geestelijk lijden van heel jonge kinderen.

„Zo’n 75 procent van de psychische klachten begint vóór het 25e levensjaar”, stelt Mark van der Gaag, hoogleraar aan de VU in Amsterdam en hoofd van het psychose-onderzoek bij de Parnassia Groep in Den Haag. „De eerste signalen van autisme kunnen zich al voordoen op 2-jarige leeftijd, er zijn kinderen van 8 jaar met een depressie, tieners van 12 met angststoornissen en 15-jarigen met een psychose.”


Bron: Telegraaf, GGZ Totaal


Lees meer >>