Groot Europees onderzoek naar voeding, leefstijl en welbevinden


fruit

Vorige week is de werving gestart van 250 Nederlandse deelnemers voor een onderzoek waarin verschillende veranderingen en aanpassingen in voeding, leefstijl en gedrag onderzocht worden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat stemmingsproblemen vaak samen gaan met overgewicht. Onderzoek laat zien dat voeding een belangrijke manier kan zijn om stemming en gezondheid te verbeteren, maar tot nu toe weten we nog niet welke onderdelen van voeding en gedrag het meest belangrijk zijn. Het MooDFOOD onderzoek probeert hier antwoorden op te vinden.

Het MooDFOOD onderzoek is een Europees samenwerkingsproject waarin wordt gekeken naar de relatie tussen voeding, leefstijl en gedrag. Het slikken van een multivitaminetablet en een visoliecapsule wordt vergeleken met leefstijlcoaching, beiden met het doel om somberheidsklachten te verminderen. Van zowel vitamines als leefstijlcoaching is bekend dat ze werkzaam kunnen zijn tegen somberheid, deze twee behandelingen zijn echter nog niet eerder in zo’n groot onderzoek met elkaar vergeleken.

Het MooDFOOD onderzoek bekijkt of deze twee behandelingen effectief zijn in een groep mensen met zowel overgewicht als somberheidsklachten. Wij willen weten of veranderingen in voeding en in leefstijl kunnen bijdragen aan een verbeterd welbevinden en een verbeterde stemming.


Bron: VUMC, MoodFood


Lees meer >>