Gezonde voeding zorgt voor een betere cognitieve functie


granen vierkant

Vitamine B6 en volkoren granen verbeteren de cognitieve functie van het brein. Verwerkt vlees en gefrituurd voedsel lijken juist het tegenovergestelde doen. In een nieuwe studie laten onderzoekers de relatie zien tussen voedsel dat op jonge leeftijd is geconsumeerd en het cognitieve vermogen tijdens de volwassenheid.

In dit vervolgonderzoek werden de 516 kinderen van de Bogalusa Heart Study opnieuw bevraagd over hun eetgewoonten en werden er verscheidenen cognitieve testen uitgevoerd.

Bewerkt vlees en gefrituurd voedsel
Participanten die aangaven vaak bewerkt vlees en gefrituurd voedsel thuis te eten scoorden aanzienlijk lager op cognitieve testen, dan de groep die aangaf niet meer dan één keer per week gefrituurd voedsel thuis te eten.

Een hoge inname aan bewerkt vlees en gefrituurd voedsel en een lage inname aan volkoren granen resulteert volgens de studie in hogere interleukine(IL)-6- niveaus. Het gaat hierbij om een cytokine die betrokken is bij inflammatoire reacties, wat volgens de onderzoekers resulteert in sneller cognitieve achteruitgang. Dit effect werd in het onderzoek vooral gevonden bij participanten jonger dan 56 jaar.

Volkoren granen voeden het brein
Deelnemers die de hoogste inname hadden aan volkoren granen scoorde het hoogste in de cognitieve testen.

Een hoge consumptie aan vezels wordt geassocieerd met een lagere bloeddruk en bloedglucosewaarde. Ook zorgt het ervoor dat nutriënten langzamer worden opgenomen waardoor het bloedglucoseniveau voor langere periodes consistent blijft, wat de kans op hypertensie vermindert. De onderzoekers denken dat al deze mechanismen er uiteindelijk voor zorgen dat mensen een gezondere cognitieve functie behouden tijdens het ouder worden.

Vitamine B6
In het onderzoek werd er ook een verband gelegd tussen vitamine B6 inname en hoge scores op de testen. Dit kan mogelijk komen doordat vitamine B6 onderdeel uitmaakt van de homocysteïne cyclus, maar zeker weten doen de onderzoekers het niet.

Het effect van dieet op latere cognitieve functie
Volgens de onderzoekers zal er meer studie gedaan moeten worden naar het effect van dieet in de jonge jaren op latere cognitieve functie.


Bron: voedingnu.nl


Lees meer >>