Gewelddadige media versterken ADHD-symptomen


geweld

Er bestaat een wisselwerking tussen het gebruik van gewelddadige media en ADHD-gerelateerd gedrag. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sanne Nikkelen op 20 januari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Pubers met veel ADHD-symptomen hebben een grotere voorkeur voor gewelddadige games en televisieprogramma's dan pubers zonder die symptomen, blijkt uit de studie van Nikkelen onder ruim duizend 10- tot 14-jarigen. Tegelijkertijd veroorzaakt het gebruik van gewelddadige games en televisieprogramma's meer ADHD-gerelateerd gedrag.

Nikkelen beschrijft ook onderzoek naar de manier waarop ouders het gebruik van gewelddadige media door pubers reguleren. Het stellen van duidelijke regels en het vasthouden aan die regels lijkt de beste strategie. Hoe inconsistenter ouders waren in het toepassen van regels over mediagebruik, hoe meer gewelddadige media de onderzochte pubers consumeerden, en hoe meer ADHD-gerelateerd gedrag zij lieten zien. Wanneer ouders echter duidelijke regels stelden en een autonomie-bevorderende opvoedstijl hanteerden, was dit direct gerelateerd aan minder gebruik van gewelddadige media, en indirect aan minder ADHD-gerelateerd gedrag.


Bron: NJi / Universiteit van Amsterdam


Lees meer >>

Tags: media, ADHD, puber