Etnische minderheidsjeugd heeft meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen dan Nederlandse jeugd


2015-10-02_1213

Kinderen en jongeren waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren, hebben meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen, en minder emotionele problemen in vergelijking met Nederlandse jeugd. Hiermee lopen zij niet alleen een risico op maatschappelijke uitval, maar ook op het ontwikkelen van ernstige psychiatrische aandoeningen op latere leeftijd, zoals schizofrenie. Dat blijkt uit onderzoek van Marcia Adriaanse van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van VUmc. Adriaanse promoveert op 2 oktober bij VUmc.

Marcia Adriaanse heeft onderzoek gedaan naar de psychische gezondheid van kinderen en jongeren waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren (etnische minderheidsjeugd). Dit onderwerp is belangrijk omdat er wereldwijd verschillen worden gevonden in de psychische gezondheid tussen groepen met verschillende migrantenachtergronden. "We zien bij bepaalde groepen een verhoogd risico op maatschappelijke problematiek en ernstige psychische stoornissen, terwijl sommige van deze groepen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) minder goed bereikt", zegt Adriaanse.

Adriaanse: "Bij de etnische minderheidsjeugd zien we dat de psychische gezondheid meer gekenmerkt wordt door gedragsproblemen en psychotische ervaringen, en minder door emotionele problemen in vergelijking met Nederlandse jeugd. Hiermee lopen ze niet alleen een risico op maatschappelijke uitval, maar ook op het ontwikkelen van ernstige psychiatrische stoornissen op latere leeftijd, zoals schizofrenie. Om psychische en maatschappelijke problemen bij deze groep te voorkomen en behandelen, zouden de huidige programma's aangepast moeten worden aan de specifieke behoeften van de groep. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door scholen beter te betrekken als toegangspoort voor zorg. Zorg zou ook aandacht moeten besteden aan het opgroeien in twee culturen in een etnische minderheidspositie aangezien dat een belangrijk risicofactor bleek voor psychische problemen."

Adriaanse heeft haar onderzoek uitgevoerd onder meer dan 1.500 kinderen en jongeren van verschillende etniciteiten, en hun leerkrachten. Kinderen waren afkomstig uit verschillende basis- en middelbare scholen in Nederland. Psychische stoornissen bleken relatief eenvoudig op te sporen door korte vragenlijsten af te nemen bij het kind zelf en de leerkracht op school. Bij een deel van de Marokkaans-Nederlandse jeugdigen en hun moeders zijn vervolgens nog aanvullende vragenlijsten, testen en interviews afgenomen.

bron: VUMC / Persbericht

Lees meer