Eerste bloedtest voor depressie

bloedtest Bloedtest maakt eerste objectieve diagnose van depressie bij volwassenen mogelijk. De diagnose van depressie is op dit moment gebaseerd op de symptomen die met de aandoening gepaard gaan, zoals een slechte stemming, vermoeidheid en verandering van eetlust. Helaas kunnen deze symptomen ook wijzen op veel andere mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Bovendien is de diagnose voor een groot stuk subjectief, want ze is gebaseerd op de mate waarin patiënten over hun symptomen kunnen praten en op de manier waarop artsen die informatie interpreteren. Daardoor worden veel depressies te laat vastgesteld – soms tot 40 maanden na aanvang. Dat bemoeilijkt de behandeling, want hoe langer een behandeling uitblijft, hoe moeilijker genezing wordt. Lees meer