Eenzaamheid groter onder mannen


man eenzaam 3 vierkant

Vier procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder geeft aan zich eenzaam te voelen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In totaal gaat het om bijna 550.000 mensen. In deze groep zitten meer mannen dan vrouwen. Verder blijkt de eenzaamheid vooral hoog onder ouderen.

In 2015 waren bijna 330.000 mannen en bijna 220.000 vrouwen eenzaam. Vooral bij mensen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar) is er een verschil te zien tussen mannen en vrouwen. In deze groep geeft zeven procent van de mannen en vier procent van de vrouwen aan eenzaam te zijn. Het CBS constateert dat gemiddeld 18 procent van alle eenzame mannen alleenstaand is. Van de eenzame mannen van middelbare leeftijd is 34 procent alleenstaand. In de groepen jongeren (15 tot 25 jaar) en ouderen (75plussers) zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen mannen en vrouwen.

Eenzame ouderen
Onder de doelgroep ouderen is de eenzaamheid het hoogst. Ruim 70.000 ouderen, zeven procent van alle ouderen, leven in eenzaamheid. ‘Eenzaamheid op latere leeftijd heeft vooral te maken met een slechtere gezondheid. Oudere mensen zijn minder mobiel waardoor ze minder gemakkelijk contact hebben met anderen’, aldus het CBS.

Sociale contacten
Mensen die iets missen in hun sociale contacten, bijvoorbeeld als ze weinig contacten hebben of een gebrek aan sociale steun ervaren, zijn over het algemeen eerder eenzaam. Het onderzoek van het CBS bevestigt deze stelling. ‘Eenzaamheid en de frequentie van sociale contacten hangen samen. Eenzame mensen hebben minder vaak dagelijks contact met familie, vrienden of buren, maar juist vaker wekelijks contact. Daarbij participeren eenzamen minder in de samenleving. Ze doen bijvoorbeeld minder vrijwilligerswerk en doen minder vaak mee aan activiteiten van verenigingen. Een goede gezondheid en leeftijd zijn hierbij ook belangrijke factoren.’

Niet-westerse achtergrond
Verder stelt het CBS dat inwoners van Nederland met een niet-westerse achtergrond vaker eenzaam zijn dan hun landgenoten. Van deze groep is ongeveer zeven procent eenzaam. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond hebben ook minder frequent contact met vrienden en familie en beoordelen hun gezondheid ook vaker als slecht ten opzichte van de andere herkomstgroepen.

Stabiel
Het CBS startte in 2012 met een onderzoek naar eenzaamheid dat is gebaseerd op de UCLA Loneliness Scale. In het onderzoek moeten deelnemers reageren op zes stellingen over de kwaliteit van hun sociale contacten. Het percentage mensen dat volgens deze schaal eenzaam is, is sinds de start van het onderzoek in stabiel. Aan het laatste onderzoek deden meer dan 7500 mensen mee.


Bron: zorgwelzijn.nl


Lees meer >>