Depressie systemisch en niet alleen psychisch


depressie(2)

Depressie wordt nog vaak beschouwd als een psychische stoornis die alleen invloed heeft op de geest. Uit een publicatie in het tijdschrift Clinical Psychiatry blijkt echter dat depressie eerder een systemische ziekte is van het hele lichaam. Spaanse onderzoekers van de Universiteit van Granada konden met deze studie door waarden van specifieke indicatoren voor het eerst aantonen dat depressie voor oxidatieve stress in de lichaamscellen zorgt.

In een meta-analyse van 29 studies hebben onderzoekers gekeken naar wat er met het hele lichaam gebeurt bij depressieve mensen, met de focus op stressfactoren. Hierbij waren 3.961 mensen betrokken, waarvan 2.477 patiënten met een depressie en 1.484 gezonde mensen als controlegroep. Deze groepen werden met elkaar vergeleken zowel voor als na een antidepressieve behandeling. Er bleek een relatie te bestaan tussen depressie en hoge waarden voor malondialdehyde (MDA, een indicator voor oxidatieve stress en verslechtering van de cel) en lage waarden voor zink en urinezuur.

Dat het een ziekte van het hele lichaam is, zal voor patiënten met een depressie eindelijk een bevestiging zijn van de vele lichamelijke klachten die zij altijd al aangaven. Depressie gaat vaak gepaard met klachten als slapeloosheid, maar ook overslapen, samen met chronische vermoeidheid, een verminderde eetlust en weinig zin in seks. Daarnaast zouden de resultaten een verklaring kunnen geven voor de relatie van depressie met andere ziekten, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Mensen met een depressie hebben doorgaans ook een kortere levensverwachting.


Bron: voedingsgeneeskunde.nl


Lees meer >>