ADHD veroorzaakt aanzienlijke extra ziektekosten


geld vierkant

Mensen met ADHD maken jaarlijks gemiddeld 1.500 euro meer ziektekosten dan mensen zonder deze stoornis. Ook hebben zij een grotere kans op bijkomende aandoeningen, zoals stemmings- en angstproblemen, drugsmisbruik of obesitas. De behandeling van deze aandoeningen kan tot wel 2.800 euro per jaar extra kosten.

Eén en ander blijkt uit een internationale studie op basis van Duitse verzekeringsgegevens. Om te voorkomen dat er later in het leven nog extra gezondheidsproblemen  optreden pleit epidemioloog Catharina Hartman van het UMCG, onderzoeker en medeauteur van de studie, voor verbeterde diagnostiek en betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Daarmee zouden de kosten gedrukt worden.

Zorggat
De extra medische kosten bestaan voornamelijk uit behandelkosten van ziekenhuizen en psychiaters. ADHD-medicatie (zoals methylfenidaat) vormt slechts 11 procent van de extra kosten. Ook zijn de ziektewetuitkeringen aan volwassen ADHD-patiënten hoog, waardoor een aanzienlijke kostenstijging optreedt. Een van de verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat er een ‘zorggat’ ontstaat tussen het wegvallen van de reguliere zorg van een kinderarts op 18-jarige leeftijd en het ontwikkelen van aandoeningen die zich naast ADHD voordoen.

Stemmingsstoornis
Het is al eerder aangetoond dat mensen met ADHD een hoger risico hebben op het ontwikkelen van bijkomende aandoeningen. Stemmingsstoornissen - zoals depressie - en angst komen het vaakst voor. In de Duitse dataset was twee derde van de ADHD-patiënten boven de 30 jaar gediagnosticeerd met zo'n bijkomende aandoening. Drugsmisbruik en obesitas komen ook vaker voor bij mensen met ADHD.

ADHD  oftewel Attention Deficit / Hyperactivity Disorder is een ontwikkelingsstoornis. De symptomen ontstaan voor het twaalfde levensjaar en uiten zich als zodanige problemen met aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit dat het kind beperkt wordt in zijn functioneren op school en thuis. Een schatting is dat wereldwijd ongeveer 5 procent van de kinderen ADHD heeft. Voor volwassenen ligt dit op ongeveer 2,5 procent.


Bron: skipr.nl


Lees meer >>