European Associaton for Counselling

EAC De NFG is op dit moment bezig om lid te worden van de Europese Associatie van Counselors.
Het voordeel van dit lidmaatschap zit er onder andere in dat onze leden overal in Europa erkend worden door de andere organisaties die lid zijn van de ECA. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zonder problemen in een ander Europees land aan de slag kunt of bijvoorbeeld klanten uit België of Duitsland kan gaan behandelen.

De EAC heeft ook een uitstekende lobby in Brussel. Voor ons biedt dat de mogelijkheid om de belangen van onze leden rechtstreeks bij politici in Brussel te kunnen neerleggen.

Onderdeel van het lidmaatschap is dat tenminste 25 leden van de NFG lid moeten zijn van de EAC. Dat moeten wij kunnen aantonen. Wij vragen dan ook aan u, als u lid bent van de EAC, om dat aan ons te melden.

Mocht u geen lid zijn van de EAC, maar u wilt dat wel worden, of u heeft er interesse in dan verwijzen wij u naar het internet: www.eac.eu.com

Met vriendelijke groet,
Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,
Cordialement,Saludos cordiales.

Rick Denkers
Voorzitter NFG