Vergoedingen zorgverzekeraars

Voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om behandelingen of begeleiding vergoed te krijgen. Wijs uw client op de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. 
Ook kunt u clienten aan raden te informeren bij de gemeente naar een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via een andere uitkeringsinstantie.

Vakgroepen binnen de NFG

Binnen de NFG bestaan twee vakgroepen. Als zorgprofessional bent u ingedeeld in één van deze vakgroepen:

 • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW)
 • De Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg (VIG) (combinatie van natuurgeneeswijzen en psychosociale hulpverlening).

AGB en Koepelorganisatie (RBCZ)

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Wij raden onze leden dringend aan deze AGB-code aan te vragen* en te vermelden op uw facturen. Steeds meer zorgverzekeraars keren niet uit wanneer u als zorgprofessional geen AGB-code heeft.

Sommige zorgverzekeraars eisen naast een registratie bij een beroepsorganisatie ook een registratie bij een koepelorganisatie.
De NFG werkt samen met de koepelorganisatie de RBCZ . Wanneer u NFG-lid bent kunt u zich bij deze koepelorganisatie laten registreren.

Doorgaans factureert een NFG-lid zelf aan de cliënt. De cliënt levert de nota in bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Op deze nota dienen de volgende gegevens te worden vermeld;

 • NAW-gegevens praktijk en zorgverlener(s) (het adres vermelden zoals bekend in Vektis)
 • (Volledige) AGB-codes praktijk en zorgverlener(s)
 • Naam en vakgroep beroepsvereniging incl. lidmaatschapsnummer
 • Indien van toepassing; naam koepelorganisatie en registratienummer
 • NAW-gegevens verzekerde
 • Geboortedatum verzekerde
 • BSN en/of verzekerdennummer verzekerde
 • Datum behandeling (als er sprake is van een bepaalde periode behandeling: elke datum van behandeling apart vermelden)
 • Gegevens behandelaar (indien er meerdere zorgverleners in een praktijk werkzaam zijn)
 • Landelijke prestatiecodes en/of korte omschrijving behandeling, bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
 • Korte beschrijving behandelvorm

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2014

Onderstaand treft u een overzicht van alle zorgverzekeraars waarmee de NFG jaarlijks contact heeft over vergoedingsmogelijkheden*.

Zorgverzekeraars

Bijzonderheden

AEVITAE (product VGZ) Vergoedt alle vakgroepen
AEVITAE (product Avéro) Geen vergoedingen
AGIS Zorgverzekeringen Geen vergoedingen
Amersfoortse Zorgverzekeraar Geen vergoedingen
Anderzorg (Menzis) Vergoedt alle vakgroepen
Avéro (Achmea) Geen vergoedingen
Azivo Zorgverzekeraar (Menzis) Vergoedt alle vakgroepen
AZVZ Geen vergoedingen
Besured Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
CZ Vergoedt alle vakgroepen
CZ direct Vergoedt alle vakgroepen
De Friesland Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
De Goudse Verzekeringen Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Delta Lloyd Vergoedt alle vakgroepen
Energiek (onderdeel Eno) Geen vergoedingen
FBTO Geen vergoedingen
HEMA Geen vergoedingen
Interpolis Zorgverzekeringen Geen vergoedingen
IZA Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
IZZ Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
IZA-Cura Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Kiemer Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Lancyr (product CZ) Vergoedt alle vakgroepen
Menzis Vergoedt alle vakgroepen
National Academic Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
OHRA Vergoedt alle vakgroepen
ONVZ Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
OZF Zorgverzekeringen Vergoedt vakgroep VIG
PMA (product Menzis) Vergoedt alle vakgroepen
PNO ziektekosten Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
PRO Life Geen vergoedingen
Promovendum Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Salland verzekeringen Geen vergoedingen
Stad Holland Zorgverzekeraar Geen vergoedingen
Take Care Now Geen vergoedingen
Turien & Co (product Avero Achmea) Geen vergoedingen
Turien & Co (product VGZ) Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Univé Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
VGZ Zorgverzekeraar Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
VVAA Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
YouCare Geen vergoedingen
Zekur Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Zilveren Kruis Achmea Geen vergoedingen
Zorgverzekeraar DSW Geen vergoedingen
Zorgverzekeraar UMC Vergoedt alle vakgroepen (registratie bij koepelorganisatie vereist)
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Geen vergoedingen*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de groots mogelijke zorg samengesteld. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.