zelfregieZelfregie blijkt het beste medicijn voor ggz-cliënten

De eigen kracht, sociale contacten en voldoende inkomen zijn volgens ggz-cliënten de belangrijkste voorwaarden om controle te houden op het eigen leven. Ook een goede relatie met de hulpverlener blijkt voor velen cruciaal. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de meldactie 'Baas in eigen leven' die in het kader van de Week van de Psychiatrie werd georganiseerd door Landelijk Platform GGz (LPGGz). Lees meer