Voorwaarden lidmaatschap NFG

Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om lid te kunnen worden van de NFG.

Registerlidmaatschap

Voor deze registratiecategorie geldt:

  • Afgeronde menswetenschappelijke SNRO-geregistreerde / SKB-gecertificeerde opleiding of reguliere menswetenschappelijke opleiding op HBO-niveau én
  • Psychosociale basiskennis
  • Inschrijving in de vakgroep VIG is alleen mogelijk wanneer u over medische basiskennis beschikt.
  • Bereidheid hebben tot het volgen van intervisie, supervisie, bijscholing en/of literatuurstudie (hiervoor krijgt u punten voor de herregistratie).
  • Voor vermelding in de zorggids van coöperatie VGZ (via registratie bij de RBCZ) gelden de toelatingsvoorwaarden van VGZ (voorheen UVIT groep). Zie hiervoor de website van de RBCZ.

Nieuwe intreders in de zorg kunnen een bezoek krijgen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Graag verwijzen wij u hiervoor naar dit document.

C-lidmaatschap (Aspirantleden)

Voor deze categorie geldt geen beroepsregistratie.

Vragen

Twijfelt u of uw opleidingen en/of ervaringen voldoende zijn om lid te worden van de NFG? Mail ons uw volledige CV en u ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.