Tweedaagse training rouw & verlies

praktijkgewoonik Algemeen
"Voor de klus van het leven, heeft niemand zijn eigen script geschreven"

Deze ervaring gerichte training is bedoelt om kennis en ervaring te delen over het thema rouw en verlies. Op een interactieve wijze ontmoet de deelnemer diverse praktische werkvormen toepasbaar in de eigen praktijk.

Verlies kan op vele fronten worden ervaren:Verlies door ziekte of overlijden; verlies van lichaamsfuncties; verlies van baan; verlies door scheiding etc.

Verlies en rouw kan voor verwarring zorgen, onzekerheid, het kan een gevoel van onmacht geven. Dit kan gepaard gaan met een rollercoaster aan gevoelens en emoties; boosheid, verdriet, vreugde, angst, schaamte, jaloezie.

Het komt regelmatig voor dat het echte effect van een verlieservaring pas jaren later opspeelt. Door een soms onbekende ervaring wordt het eerder ervaren verlies naar de oppervlakte gebracht. Deze ervaring kan voor een confrontatie zorgen met ongekende gevoelens en gedachten. 

Iedereen ervaart rouw en verlies op zijn of haar eigen wijze.

In deze Tweedaagse training komt aan bod:

Persoonlijk verlies en rouw
De verliescirkel (George Kohlrieser)
Het duale procesmodel (Stroebe en Schut)
In gesprek met de hulpvrager

Bestemd voor
Iedere professional die aandacht wil geven aan het thema rouw & verlies. 
- Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
- Maatschappelijk werkers 
- Psychotherapeuten
- Hypnotherapeuten
- Hulpverleners in zorg en welzijn

Leerdoelen

De deelnemer:

Ontvangt actuele kennis en inzichten over het thema rouw en verlies.
Maakt kennis met de verliescirkel en het duale procesmodel.
Raakt bewust van het effect van persoonlijk verlies versus de rol als professional.
Ervaart en past diverse werkvormen toe in het contact met de cliënt.    

Resultaat

De deelnemer:

Beheerst kennis over en herkent de fasen van de verliescirkel & het duale procesmodel.
Is zich bewust van getoonde emoties en gedragingen van zichzelf en de ander en kan deze vertalen naar professioneel handelen.
Ervaart het effect van de eigen (doorleefde) verlieservaringen.
Herkent het effect van de eigen verlieservaringen in relatie tot de cliënt.
Ervaart en past geleerde werkvormen toe in het contact met de cliënt.

Werkwijze
De deelnemer ontvangt kennis/theorie over het thema rouw en verlies; de verliescirkel (George Kohlrieser); het duale procesmodel (Stroebe en Schut) in de vorm van een presentatie, opdrachten, gesprek, gedicht, verhaal, media & muziek.

De deelnemer ontmoet en gaat actief aan de slag met diverse werkvormen en maakt hierbij gebruik van persoonlijke rouw- en verlies ervaringen. Interactief en actief, plenair, in groepjes, twee tallen, individueel. 

De deelnemer deelt en ervaart de eigen rouw & verlies ervaringen in de vorm van diverse opdrachten; gesprek, gedicht, verhaal, muziek, beweging, stilte.

Competenties
De competenties die aan bod komen zijn: 

Zelfreflectie
Kennis
Samenwerken
Professionaliteit

Accreditatie SKB
De training is geaccrediteerd door het SKB voor scholingscategorie: SKB- E1.1; E.8 / Studie Uren: 57

Datum
16 en 17 november 2017

Tijd
9.00 uur – 16.00 uur

Locatie (deze locatie biedt mogelijkheid tot B&B)

Den Herberg (http://www.den-herberg.eu)
Rijksweg Noord 2
5951 AE Belfeld

Trainers
Mironne Van Melkebeke
Francy Peeters- op het Roodt

Kosten 550 euro (excl.btw)
Inclusief koffie & thee | uitgebreide lunch | digitale reader
 
Aanmelden
Aanmelden en betalen kan via de webshop van Praktijk Gewoon IK!
www.praktijkgewoonik.nl
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie.