AVG-rapport


[KLP_NAAM]

t.a.v. [FIRSTNAME] [TUSSENVOEGSELS] [INAAM]

[IADRES]

[IPC] [IPLAATS]
Opgesteld op [DATUM|jFY]
Disclaimer: Het AVG-systeem en het daarbij behorende rapport is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/ of onvolledigheden.

Cliëntendossiers

Privacy protocol

Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in overeenstemming met het privacy protocol van [KLP_NAAM]. Dit privacy protocol is terug te vinden op [KLP_WEBSITE] en als bijlage bij dit AVG-rapport.

[ACTIVITEITEN0|vv]

Bij [KLP_NAAM] worden de persoonsgegevens vastgelegd in een [ACTIVITEITEN0|vv]. Binnen dit cliëntendossier worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

[CATEGORIEPERSONEN]

Deze persoonsgegevens worden om de volgende reden vastgelegd:

[SOORTPERSOONSGEGEVENS]

[CONDITION:]($OMSCHRDOELEINDEN="0")[BLOCK:]De persoonsgegevens worden vastgelegd op basis van de toestemming die de cliënt ervoor heeft gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($OMSCHRDOELEINDEN="1")[BLOCK:]De persoonsgegevens worden vastgelegd op basis van de wettelijke verplichting.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($OMSCHRDOELEINDEN="2")[BLOCK:]De persoonsgegevens worden vastgelegd zonder toestemming van de cliënt, maar er is een gerechtvaardigd belang: [OGB][:ENDBLOCK]

Vastleggen persoonsgegevens voor andere doeleinden

[CONDITION:]($DIRECTMARKETING='1')[BLOCK:]

Direct marketing

De persoonsgegevens worden (ook) gebruikt voor direct marketing. Hieronder volgt een compleet overzicht van de vormen van direct marketing die door [KLP_NAAM] worden gebruikt:

Vorm: [ACTIVITEITEN1B|vv]
Gebruikte persoonsgegevens: [GEBRUIK]
Wordt de ontvanger vooraf geïnformeerd over het gebruik van de persoonsgegevens en wordt hiervoor toestemming gevraagd? [BERICHTEN|vv]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GEBRUIKANDERE='1')[BLOCK:]

Vorm:

[ACTIVITEITEN2B|vv]

Gebruikte persoonsgegevens:

[GEBRUIK2]

Wordt de ontvanger vooraf geïnformeerd over het gebruik van de persoonsgegevens en wordt hiervoor toestemming gevraagd?

[BERICHTEN2|vv]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GEBRUIKANDERE2='1')[BLOCK:]

Vorm:

[ACTIVITEITEN3B|vv]

Gebruikte persoonsgegevens:

[GEBRUIK3]

Wordt de ontvanger vooraf geïnformeerd over het gebruik van de persoonsgegevens en wordt hiervoor toestemming gevraagd?

[BERICHTEN3|vv]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GEBRUIKANDERE3='1')[BLOCK:]

Vorm:

[ACTIVITEITEN4B|vv]

Gebruikte persoonsgegevens:

[GEBRUIK4]

Wordt de ontvanger vooraf geïnformeerd over het gebruik van de persoonsgegevens en wordt hiervoor toestemming gevraagd?

[BERICHTEN4|vv]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($DIRECTMARKETING!="1")[BLOCK:]Er worden geen persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing doeleinden.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PUBLIEKARCHIEF='1')[BLOCK:]

Wetenschappelijk onderzoek

De persoonsgegevens worden (ook) gebruikt voor wetenschappelijk, geschiedkundig of statistisch onderzoek of voor een publiek archief. Het gaat daarbij om:

Voor welk onderzoek of archief?

[ACTIVITEITEN1F]

Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt en wat is het doel hiervan?

[ONDERZOEK2]

Is de persoon hier vooraf over geïnformeerd?

[PERSOONGEINFORMEERD2|vv]

Is de persoon vooraf om toestemming gevraagd?

[PERSOONTOESTEMMING2|vv]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PUBLIEKARCHIEF!='1')[BLOCK:]Er worden geen persoonsgegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PERSOONSGEGEVENSDOELEIND='1')[BLOCK:]

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden (ook) weleens gebruikt op andere manieren of ten behoeve van andere doeleinden dan die hiervoor zijn omschreven. Hieronder volgt een compleet overzicht hiervan:

Vorm:

[ACTIVITEITEN1]

Gebruikte persoonsgegevens:

[SOORT]

Wordt de ontvanger vooraf geïnformeerd over het gebruik van de persoonsgegevens en wordt hiervoor toestemming gevraagd?

[INFOPSG3|vv]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PERSOONSGEGEVENSDOELEIND!='1')[BLOCK:]Er worden geen persoonsgegevens gebruikt op andere manieren die hiervoor zijn omschreven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($KINDEREN='1')[BLOCK:]

Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar

Er worden (ook) persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar vastgelegd. Het gaat daarbij om:

[ACTIVITEITEN1C]

Het is belangrijk om deze persoonsgegevens vast te leggen omdat:

[CONTEXT]

[CONDITION:]($OUDERSVOOGDEN='1')[BLOCK:]Aan ouders / voogd(en) wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van de persoonsgegevens. Alleen wanneer deze toestemming is gegeven worden de persoonsgegevens gebruikt[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($OUDERSVOOGDEN='2')[BLOCK:][:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($KINDERENTOESTEMMING='1')[BLOCK:]Aan kinderen vanaf 12 jaar wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van de persoonsgegevens.[:ENDBLOCK] [CONDITION:]($KINDERENWEIGERENINFO='1')[BLOCK:]Kinderen vanaf 12 jaar mogen weigeren om informatie uit het cliëntendossier te delen met hun ouders / voogd(en). Daarom wordt er voordat er informatie wordt gedeeld het de ouders / voogd(en) toestemming gevraagd aan het kind.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($KINDEREN!='1')[BLOCK:]Er worden geen persoonsgegevens gebruikt van kinderen onder de 16 jaar.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:](($OUDERSVOOGDEN='2')OR($KINDERENTOESTEMMING='2')OR($KINDERENWEIGERENINFO='2'))[BLOCK:]

Aandachtspunt

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($OUDERSVOOGDEN='2')[BLOCK:]Op dit moment worden de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar nog gebruikt zonder toestemming van ouders / voogd(en). Het gebruik hiervan zal per direct stoppen en er zal alsnog toestemming worden gevraagd. Wanneer deze toestemming er niet komt zullen de persoonsgegevens niet meer worden gebruikt.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($KINDERENTOESTEMMING='2')[BLOCK:]Kinderen vanaf 12 jaar zullen om toestemming gevraagd worden voor het gebruik van persoonsgegevens. Zolang er nog geen toestemming is gegeven zullen de persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.[:ENDBLOCK] [CONDITION:]($KINDERENWEIGERENINFO='2')[BLOCK:]Informatie uit het cliëntendossier van kinderen vanaf 12 jaar zal niet meer zonder toestemming van het kind worden gedeeld met hun ouders / voogd(en).[:ENDBLOCK] 

Toestemming

Opt-in

[CONDITION:]($OPTINOUT='1')[BLOCK:]Wanneer er toestemming wordt gegeven (opt-in) voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens, is er ook altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken (opt-out).[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($IMPACT='1')[BLOCK:]De impact van het intrekken van de toestemming (opt-out) is voor de betrokkene groot.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($IMPACT='2')[BLOCK:]De impact van het intrekken van de toestemming (opt-in) is voor de betrokkene klein.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($ALGVOORWAARDEN='1')[BLOCK:]In de algemene voorwaarden is vastgelegd dat de cliënt gevraagd kan worden om zijn of haar persoonsgegevens te delen.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:](($OPTINOUT='2')OR($ALGVOORWAARDEN='2'))[BLOCK:]

Aandachtspunt

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($OPTINOUT='2')[BLOCK:]Wanneer er toestemming wordt gegeven (opt-in) voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens, is er nog niet de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken (opt-out). Dit zal door [INAAM] worden aangepast om aan de richtlijnen van de AVG te voldoen.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($ALGVOORWAARDEN='2')[BLOCK:]In de algemene voorwaarden is nog niet vastgelegd dat de cliënt gevraagd kan worden om zijn of haar persoonsgegevens te delen. Dit zal ten behoeve van de AVG worden aangepast.[:ENDBLOCK]

Burgerservicenummer

[CONDITION:]($BSN="2")[BLOCK:]Omdat er geen wettelijke grondslag voor is wordt het Burgerservicenummer (BSN) niet in de administratie en/of in cliëntendossiers vastgelegd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BSN="1")[BLOCK:]Het Burgerservicenummer (BSN) wordt in de administratie en/of in cliëntendossiers vastgelegd. Het BSN wordt gebruikt voor:[:ENDBLOCK]

[BSNGEBRUIK]

Aandachtspunt

Het gebruik van het BSN is alleen toegestaan wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. Is deze grondslag er niet? Dan zal [KLP_NAAM] het BSN niet vastleggen en waar nodig deze uit de administratie en/of cliëntendossiers verwijderen.

[CONDITION:]($PROFILING="1")[BLOCK:]

Geautomatiseerde processen

Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde processen om beslissingen te nemen over cliënten. Hieronder volgt een compleet overzicht van de toepassing van deze processen:

Geautomatiseerd proces:

[ACTIVITEITEN1E]

Gebruik:

[TOELICHTING]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($AUTOPROCES='1')[BLOCK:]

Geautomatiseerd proces:

[ACTIVITEITEN2E]

Gebruik:

[TOELICHTING3]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($AUTOPROCES2='1')[BLOCK:]

Geautomatiseerd proces:

[ACTIVITEITEN3E]

Gebruik:

[TOELICHTING3]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PROFILING!="1")[BLOCK:]Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde processen.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BIJHOUDEN="1")[BLOCK:]De gegevens uit de geautomatiseerde processen zijn noodzakelijk voor de cliëntendossiers en/of administratie.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BIJHOUDEN="2")[BLOCK:]

Aandachtspunt

De gegevens uit de geautomatiseerde processen zijn niet noodzakelijk voor de cliëntendossiers en/of administratie. In overeenstemming met de richtlijnen van de AVG zullen de processen dan ook zo worden aangepast dat enkel noodzakelijke gegevens worden vastgelegd.

[:ENDBLOCK]

Communicatie

[CONDITION:]($ACTIEF="1")[BLOCK:]Op [WEBSITE] worden de algemene voorwaarden van [KLP_NAAM] actief gecommuniceerd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($ACTIEF="2")[BLOCK:]Om te voldoen aan de AVG zal [WEBSITE] zo worden aangepast dat de algemene voorwaarden actief worden gecommuniceerd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PRIVACYPOLICY="1")[BLOCK:]De privacy policy van de website [WEBSITE] is duidelijk vermeld, zodat bezoekers deze eenvoudig kunnen vinden en doorlezen.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PRIVACYPOLICY="2")[BLOCK:]De privacy policy van de website [WEBSITE] zal op korte termijn worden toegevoegd, zodat ook op dit punt aan de eisen van de AVG wordt voldaan.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($VERZAMELEN="1")[BLOCK:]De gegevens die via de website worden verzameld zijn in kaart gebracht als onderdeel van het privacy protocol.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($VERZAMELEN="2")[BLOCK:]De gegevens die via de website worden verzameld moeten nog in kaart worden gebracht, zodat ook dit kan worden toegevoegd aan het privacy protocol van [KLP_NAAM].[:ENDBLOCK]

Privacyreglement

[CONDITION:]($PRIVACYREGLEMENT="2")[BLOCK:][KLP_NAAM] zal zo spoedig mogelijk een privacyreglement opstellen, zodat ook dit onderdeel voldoet aan de eisen die de AVG stelt.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PRIVACYREGLEMENT="1")[BLOCK:]Hoe er wordt omgegaan met de privacy en de persoonsgegevens is vastgelegd in het privacyreglement van [KLP_NAAM].[:ENDBLOCK]

Beveiligingsbeleid

[CONDITION:]($BEVEILIGINGSBELEID="1")[BLOCK:][KLP_NAAM] heeft een beveiligingsbeleid voor de beveiliging van de persoonsgegevens.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BACKUP="1")[BLOCK:]De opgeslagen persoonsgegevens worden regelmatig geback-upt, om te voorkomen dat de gegevens bij een calamiteit verloren gaan.[:ENDBLOCK] [CONDITION:]($BACKUPPROTOCOL="1")[BLOCK:]Deze back-ups worden volgens protocol gemaakt.[:ENDBLOCK] [CONDITION:]($BEWAREN="2")[BLOCK:]Om te voorkomen dat zowel het origineel als de back-up verloren gaat bij een calamiteit, wordt de back-up buiten de praktijk op een veilige plek bewaard.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($DIENST="1")[BLOCK:]Binnen de praktijk is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst c.q. ingehuurd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($DIENST="2")[BLOCK:]Binnen de praktijk is er geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst c.q. ingehuurd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($FUNCTIONARIS="1")[BLOCK:]De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is aangesteld via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).[:ENDBLOCK]

Het beveiligingsbeleid heeft de volgende onderdelen:

[CONDITION:]($BEVEILIGINGSBELEID="1")[BLOCK:]

Onderdeel:

[ONDERDEEL]

Beveiligingsmaatregelen:

[BEVEILIGINGSMAATREGELEN]

Beveiligingsmaatregelen bij verwerkers of bewerkers: [BEVEILIGINGBEWERKERS]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($ANDEREONDERDELEN='1')[BLOCK:]

Onderdeel:

[ONDERDEEL2]

Beveiligingsmaatregelen:

[BEVEILIGINGSMAATREGELEN2]

Beveiligingsmaatregelen bij verwerkers of bewerkers: [BEVEILIGINGBEWERKERS2]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BEVEILIGINGSBELEID!="1")[BLOCK:]Er is geen beveiligingsbeleid voor de beveiliging van de persoonsgegevens.[:ENDBLOCK]

 

[CONDITION:](($BEVEILIGINGSBELEID="2")OR($BACKUP="2"))[BLOCK:]

Aandachtspunt

Ter verbetering van het beveiligingsbeleid zullen de volgende punten worden aangepast:[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BEVEILIGINGSBELEID="2")[BLOCK:]- Er zal een beveiligingsbeleid worden opgesteld voor [KLP_NAAM].[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BACKUP="2")[BLOCK:]- De opgeslagen persoonsgegevens zullen regelmatig worden geback-upt, om te voorkomen dat de gegevens bij een calamiteit verloren gaan.[:ENDBLOCK]

Beveiligings- of toegangsprotocol

Protocollen

[CONDITION:]($PROTOCOLLEN="1")[BLOCK:][KLP_NAAM] heeft een beveiligings- of toegangsprotocol opgesteld. Dit protocol zorgt ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens goed vastgelegd is en uitgevoerd kan worden binnen de praktijk.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GEHEIMHOUDING="1")[BLOCK:]Medewerkers die werkzaam zijn met persoonsgegevens worden verplicht tot geheimhouding hiervan en tot het uitsluitend gebruiken van de persoonsgegevens in opdracht van de praktijkhouder.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TRAINING="1")[BLOCK:]Binnen de praktijk worden medewerkers die werkzaam zijn met persoonsgegevens geïnformeerd over het beveiligingsbeleid en getraind in het naleven hiervan.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($CONTROLE="1")[BLOCK:]De beveiliging en de naleving van het beveiligingsbeleid en -protocollen worden regelmatig gecontroleerd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($VERANTWOORDELIJK="1")[BLOCK:]Het is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het in stand houden en evalueren van het beveiligingsbeleid en -protocollen.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($CONTROLE="2")[BLOCK:][:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($VERANTWOORDELIJKE="2")[BLOCK:][:ENDBLOCK]

[CONDITION:](($GEHEIMHOUDING="2")OR($TRAINING="2")OR($CONTROLE="2")OR($VERANTWOORDELIJK="2")OR($PROTOCOLLEN="2"))[BLOCK:]

Aandachtspunt

Om het beveiligingsbeleid verder te verbeteren zal [INAAM] nog op de volgende punten verbeteringen doorvoeren:

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GEHEIMHOUDING="2")[BLOCK:]- Medewerkers die werkzaam zijn met persoonsgegevens zullen contractueel worden verplicht tot geheimhouding hiervan en tot het uitsluitend gebruiken van de persoonsgegevens in opdracht van de praktijkhouder.

[CONDITION:]($TRAINING="2")[BLOCK:]- Binnen de praktijk zullen medewerkers die werkzaam zijn met persoonsgegevens worden geïnformeerd over het beveiligingsbeleid en getraind in het naleven hiervan.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($CONTROLE="2")[BLOCK:]- De beveiliging en naleving van het beveiligingsbeleid en -protocollen zullen regelmatig worden gecontroleerd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($VERANTWOORDELIJK="2")[BLOCK:]- Er zal duidelijk worden vastgelegd en gecommuniceerd wie binnen de praktijk verantwoordelijk is voor het in stand houden en evalueren van het beveiligingsbeleid en -protocollen.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($PROTOCOLLEN="2")[BLOCK:]- [INAAM] zal op korte termijn een beveiligings- of toegangsprotocol opstellen. In dit protocol zal worden vastgelegd hoe de beveiliging van persoonsgegevens binnen de praktijk is geregeld.[:ENDBLOCK]

Bewaartermijn persoonsgegevens

[CONDITION:]($BEWAARTERMIJN="1")[BLOCK:]In het privacy beleid is de bewaartermijn van persoonsgegevens vastgelegd. Voor cliëntendossiers wordt de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar gehanteerd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BEWAARTERMIJN="2")[BLOCK:]

Aandachtspunt

In het privacy beleid zal de bewaartermijn van persoonsgegevens worden vastgelegd. Voor cliëntendossiers geldt de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.[:ENDBLOCK]

Kwaliteit

Noodzakelijke persoonsgegevens

[CONDITION:]($DOEL="1")[BLOCK:]In een procedure of protocol is vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat er niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($DOEL="2")[BLOCK:]Er zal zo spoedig mogelijk in een procedure of protocol worden vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat er niet meer persoonsgegevens worden vastgelegd dan noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.[:ENDBLOCK]

Aanvullen van persoonsgegevens

[CONDITION:]($AANVULLEN="1")[BLOCK:]In een procedure of protocol is vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de persoonsgegevens worden aangevuld als ze niet volledig zijn.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($AANVULLEN="2")[BLOCK:]Er zal zo spoedig mogelijk in een procedure of protocol worden vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de persoonsgegevens worden aangevuld als ze niet volledig zijn.[:ENDBLOCK]

Corrigeren van persoonsgegevens

[CONDITION:]($CORRIGEREN="1")[BLOCK:]In een procedure of protocol is vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de persoonsgegevens gecorrigeerd of (indien noodzakelijk) verwijderd worden als deze onjuist blijken te zijn.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($CORRIGEREN="2")[BLOCK:]Er zal zo spoedig mogelijk in een procedure of protocol worden vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de persoonsgegevens gecorrigeerd of (indien noodzakelijk) verwijderd worden als deze onjuist blijken te zijn.[:ENDBLOCK]

Up-to-date houden van persoonsgegevens

[CONDITION:]($UPTODATE="1")[BLOCK:]In een procedure of protocol is vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de persoonsgegevens up-to-date worden gehouden.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($UPTODATE="2")[BLOCK:]Er zal zo spoedig mogelijk in een procedure of protocol worden vastgelegd hoe ervoor gezorgd wordt dat de persoonsgegevens up-to-date worden gehouden.[:ENDBLOCK]

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere gegevens

[CONDITION:]($BIJZONDEREGEGEVENS="2")[BLOCK:]In de cliëntendossiers worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BIJZONDEREGEGEVENS="1")[BLOCK:]In de cliëntendossiers worden bijzondere persoonsgegevens vastgelegd. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die dit betreft:

[CONDITION:]($GEZONDHEID="1")[BLOCK:]

Gezondheid

In het cliëntendossier worden gegevens over de gezondheid van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING0="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING0="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($RASETHNISCHE="1")[BLOCK:]

Ras of etnische herkomst

In het cliëntendossier worden gegevens over het ras of etnische herkomst van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK2]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS2]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING2="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING2="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($POLITIEKEOPINIES="1")[BLOCK:]

Politieke opinies / voorkeuren

In het cliëntendossier worden gegevens over de politieke opinies/voorkeuren van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK3]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS3]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING3="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING3="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($SEKSUEELGEDRAG="1")[BLOCK:]

Seksueel gedrag

In het cliëntendossier worden gegevens over seksueel gedrag van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK4]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS4]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING4="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING4="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($SEKSUELEGEAARDHEID="1")[BLOCK:]

Seksuele geaardheid

In het cliëntendossier worden gegevens over de seksuele geaardheid van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK5]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS5]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING5="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING5="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GELOOFOVERTUIGINGEN="1")[BLOCK:]

Geloof of filosofische overtuigingen

In het cliëntendossier worden gegevens over het geloof of filosofische overtuigingen van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK6]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS6]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING6="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING6="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($LIDMAATSCHAP="1")[BLOCK:]

Lidmaatschap van een vakbond

In het cliëntendossier worden gegevens over de lidmaatschap van een vakbond van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK7]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS7]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING7="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING7="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($GENETISCHEPERSOON="1")[BLOCK:]

Genetische persoonsgegevens

In het cliëntendossier worden gegevens over de genetische persoonsgegevens van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK8]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS8]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING8="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING8="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($BIOMETRISCHEKENMERKEN="1")[BLOCK:]

Biometrische kenmerken

In het cliëntendossier worden gegevens over de biometrische kenmerken van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK9]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS9]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING9="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING9="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($STRAFRECHTELIJK2="1")[BLOCK:]

Strafrechtelijke veroordelingen of maatregelen

In het cliëntendossier worden gegevens over de strafrechtelijke veroordelingen of maatregelen van de cliënt vastgelegd.

Waarbij worden deze gegevens gebruikt?

[WAARBIJGEBRUIK10]

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

[CONTEXTGEGEVENS10]

[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING10="1")[BLOCK:]De cliënt is hier vooraf over geïnformeerd en heeft hier toestemming voor gegeven.[:ENDBLOCK]

[CONDITION:]($TOESTEMMING10="2")[BLOCK:]De cliënt wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Totdat deze toestemming er is zullen deze persoonsgegevens niet meer gebruikt worden.

[:ENDBLOCK]

[:ENDBLOCK]

Evaluatieregister

Verbeteringen in het toepassen van de AVG

In onderstaand overzicht is vastgelegd wanneer een evaluatie heeft plaatsgevonden, wat hier de uitkomst van was en welke stappen zullen worden ondernomen.

Evaluatiedatum:

[DATUMEVALUATIE]

Evaluatie met FG:

[EVALUATIEFG|vv]

Uitkomst:

[UITKOMSTEVALUATIE]

Vervolgstappen:

[ONDERNEMENSTAPPEN]