NFG OC-register

Zoals u wellicht in één van onze nieuwsflitsen heeft gelezen, opent de NFG een nieuw register. De naam van dit register wordt OCR (Onafhankelijk Complementair Register). Bij registratie in het OCR hoeft u niet te voldoen aan de PSBK- of MBK-eis of andere (steeds wisselende) eisen van de zorgverzekeraar. Dit betekent dat de consulten van uw cliënten niet meer vergoed worden door de zorgverzekeraars. Uiteraard blijft u wel profiteren van alle andere voordelen die het NFG-registerlidmaatschap u biedt. Deze zijn:

  • U blijft gebruik maken van het NFG beeld- en keurmerk (De NFG blijft immers de kwaliteit van de geleverde diensten bewaken).
  • Mediaton door de NFG bij geschillen.
  • U valt onder het reglement Geschilleninstantie Zorggeschil (wanneer je de NFG hiervoor hebt gemachtigd)
  • U blijft gebruik maken van de voordelige collectieve aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering (inclusief incassomodule).
  • PSC-magazine en nieuwsflits
  • De mogelijkheid om privé-verzekeringen af te sluiten met diverse voordelen (via Vrieling Verzekeringen)

Omdat de NFG bij registratie in het OCR voor u niet meer hoeft te onderhandelen met de zorgverzekeraars zal de contributie bij registratie in het OCR lager zijn namelijk € 185,--. 

Wanneer u op dit moment bent geregistreerd in de vakgroep VPMW of VIG en per 1 januari 2017 zou willen overstappen naar het OC-register kan u dit ons per e-mail laten weten. Bent u nog niet geregistreerd bij de NFG en wilt u een registratie in het OC-register aanvragen? Kijk dan op de pagina inschrijven